Bevidsthedsudvidende indre rejser

Kryon inviterer os til en møderække, hvor hvert enkelt møde handler om, at du for hver gang møder dig selv på et dybere og dybere plan.

 

Du vil, gennem bevidsthedsudvidende indre rejser, kunne åbne ind til nye smukke sider af dig selv og blive i stand til at se dig selv og andre gennem et mere kærligt blik.

De seks emner, der ifølge Kryon vil blive arbejdet med, er at:

  • rejse i energien og møde dig selv

  • se universets sammenhæng fra dit dybeste plan og forbinde dig dertil

  • åbne for den indre strøm af kærlighed der strømmer i dig, når lyset i dig tændes, og du bringer kærligheden ud i alle dens aspekter

  • slippe alt hvad der holder dig fast i dit gamle jeg, og overgive dig til universets strøm

  • sige JA til livet og opdage hvad opmærksomhed og vågenhed giver dig, når du tillader dig selv at være tilstede i oplevelser og tør handle på følelser uden at blive taget af følelser.

  • forbinde den jordiske viden med universets visdom

 

Vi skaber i fælleskab en tryg ramme, hvorfra vi rejser i energien og undervejs deler vores erfaringer, og det rejserne gør ved os.

At dele de fornemmelser og følelser, der opstår i rejsen, bringer oplevelsen ind i dagsbevidstheden, og hjælper dig til at integrere det energien åbner for.

 

Alle aftener afsluttes med en personlig besked, hvor du får hjælp til integrering og forløsning frem til vi mødes næste gang.

Der vil alle aftener blive udleveret kodet krystaller, der vil støtte dig på din indre rejse.

 

Jeg glæder mig til at rejse med dig

 

Information fra Kryon om møderækken

Kære sjæl

Vi inviterer dig indenfor på denne indre rejse.

Vi vil rejse i din indre energi med hjælp fra energetiske universelle felter skabt af os til dette formål.

Din rejse vil åbne ind til nye lag af din bevidsthed, og du vil blive i stand til at opleve din indre og ydre verden på en mere afbalanceret og kærlig måde efter disse aftener.

 

Der vil på rejserne blive tilbudt dig at træde ind i fællesskaber og sammenhænge, der rækker langt ud over det menneskelige aspekt. 

Fællesskaber der vil give dig mulighed for at mærke sammenhængens kraft på en ny måde for igennem denne sammenhæng at forstå lidt mere af universets love, og hvorledes lyset arbejder i dig som sjæl og menneske.

 

Der vil blive åbnet for bevidsthedslag i dit indre, som vil kræve en form for ”indvielse”, du også vil blive tilbudt, og ved at tiltræde disse indvielser siger du ja til livet i universets energi, således at  lyset får lov til at sprede sig i dig, omkring dig og ud fra dig. 

Igennem dette lys åbnes der ind til visdom og erkendelser af universets sammenhænge, kærlighedens ”magt” og lysets love, og du vil kunne få glimt af uendelige kærlighedsstrømme og uspoleret stilhed, der begge er energier fra dit ophav - dit lys.

Tag med på disse rejser, kære sjæl og find hjem til forbundetheden og til universets energier på ny. 

Giv dig selv lov til igennem disse åbninger at leve universets smukke kærlighedslys på kloden, og skab dybe forandringer i dig selv og andre, gennem den vej du vil kunne vise dem, når du går lysets og kærlighedens sti.

I dyb ærbødighed for din gang på jord Kryon

 

Praktisk information

Vi mødes følgende 6 mandage fra kl. 18:00  til ca. 21:00:

Næste møderække forventes at starte til januar 2020

 

 

Mødested: Carl Jacobsensvej 14 S 1 mf, 2500 Valby

 

Pris for alle 6 gange 1.250 kr. der betales en måned før kurset starter.

Tilmelding er bindende 

 

Der er plads til 8 deltagere

© 2018 Livet er - Design af Liselotte Østerby

  • Hvid Instagram Icon
  • denessentielleflamme