Energien i stenen hjælper dig med at forstå din skabende kraft

Kanalisering fra Kuthumi om stenens arbejde

Du vil med denne sten blive i stand til at åbne for din skabende kraft på et dybere plan.

Dine handlinger er skabt af dine tanker og dine følelser, og med denne sten vil du blive vist mere tydeligt, hvad du skaber.

 

Både de oplevelser som gør dig glad og trist, vil blive mere klare for dig, og du vil kunne se igennem oplevelsen, at du selv er skaberen af oplevelsen, og at du kan ændre dette blot ved at ændre dine tanker og følelser.

Både de oplevelser som gør dig glad og trist, vil blive mere klare for dig, og du vil kunne se igennem oplevelsen, at du selv er skaberen af oplevelsen, og at du kan ændre dette blot ved at ændre dine tanker og følelser.

 

Stenen vil hjælpe dig med dette. Den vil vise dig vejen ind i de følelser og tanker, som skaber din virkelighed, og den vil styrke dig til at kunne ændre dine tanke- og følelsesmønstre.

Tanker skaber følelser, og følelser skaber oplevelser.

 

Og det er her, at stenens energi vil løfte dig ud af dine mønstre, og vise dig en anden side af dine tankemønstre. Den vil afbalancere dine følelser således, at du bliver i stand til at vågne op i nuet, hvor du skaber oplevelsen, og give dig styrke og kraft til at ændre tankens- og følelsens kraft for derigennem at ændre hele din oplevelse af skabelsesprocessen, som du på nuværende tidspunkt foretager mere eller mindre ubevist.

 

Den vil åbne for det bevidste plan, så du vil se, hvad du skaber, og hvordan du skaber det.

 

En sten som vil kunne ændre hele dit perspektiv på livet, og give dig mulighed for at være mere tilstede i det nu, som du selv er skaberen af.

 

En sten som kan ændre din vej ind i dit hjerte, så du kommer til at leve i mere balance med, hvad der sker i dit indre, og hvad som pågår i dit ydre.

 

En afbalancering i at kunne skabe dit liv og dine oplevelser ud fra en mere afbalanceret indre energi og derigennem skabe en mere afbalanceret ydre verden omkring dig selv og andre.

 

Energien i stenen er skabt i kærlighed til mennesket, og er et samspil af kærlighed og afbalancering som vil kunne vise dig vej, hvis du vælger at være bærer af denne sten.

 

Giv den en plads i dit liv, og lad den arbejde tæt på dit hjerte. Lad den ofte være tæt på dig, og lad den sprede sin energi i det rum den er tilstede i.

 

Jo tættere du holder stenen på din fysiske krop jo hurtigere vil processen arbejde.

Men vid, at det er også en sten som arbejder med energien omkring dig og vil påvirke dine omgivelser i positiv retning. Energien vil smitte af i hele det rum, hvor den ligger, og vil påvirke al energi som er i 2 meters afstand fra stenen.

 

Kærlighed og lysvæsner har skabt denne energi i denne sten til glæde for mennesket og i håb om, at afbalanceringen af menneskets indre og ydre kommer i dybere harmoni med den virkelige del af mennesket, som er forbundet til alt i alle universer og galakser.