Stenen renser rummet 

Denne sten renser rummet for frustration, afmagt, håbløshed, vrede og irritation, og udsender visdom så der åbnes for, at udfordringer kan håndteres med velvillighed, blødhed, åbenhed og medfølelse.

 

Kanalisering fra Kuthumi

At skabe visdom i et omfang hvor den enkelte selv kan vælge, er en ny og anderledes åbning ind i udvidelsen af bevidsthedsfeltet.

Det er en mulighed for at fortætte energien i rummet med visdommens kilde, der vækker sovende sjæle. Sjæle som vil vågne op til en ny måde at se verden på. Og det er det, denne sten kan.

 

Den vil cleare alle de ”negative” energier, som har samlet sig i rummet og vil så at sige rense luften, så der ikke hænger gamle frustrationer og skænderier i luften. Den vil fjerne utryghed og håbløshed og alt brokkeri, som har skabt et lag af energi, der emmer af fiasko.

 

Dette arbejde vil stenen udføre intenst det første stykke tid den sættes i et rum. Stenen vil, så længe den er tilstede i rummet, blive ved med at udrense de energier, som ikke er åbne for visdommen.

 

Det næste lag i stenen er, at der lægges en visdomskilde ud over rummet, så det enkelte menneske vågner fra sin dvale-tilstand, hvis mennesket er klar.

For de mennesker som ikke er på dette udviklingstrin, vil det kun være den første del, som kommer dem til gode, for alle kan have brug for luft og renhed i den energi, som de omgiver sig med.

 

For dem som er klar, og som på sjælsplan har sagt ja til mere indsigt og mere visdom.

For dem som har valgt at hjælpe lyset med at stråle endnu mere kraftigt, og som ønsker lys og kærlighed fra deres  eget ”vågne” lys.

For dem vil stenen åbne for nye dybder af bevidsthed, som gør dem i stand til at trække på ”ny” visdom og på medfølelsens energier.

Disse personer vil ikke bevidst åbne, men vil i svære situationer omringe problemstillingerne med løsning af forståelse og medfølelse. De vil trække på denne visdom, som gør dem i stand til at åbne for at se løsninger i stedet for problemer. Og de vil blive i stand til at stoppe brokkeri og kævl, som kun skaber endnu mere frustration.

 

Stenen er en hjælp til dem, som rækker en hånd ud fra deres sjælssted.

Den er en hjælp til alle, der lever i en hverdag, som er præget at frustration og håbløshed.

Til det sårbare barn i det enkelte menneske, er denne sten en vejledning i at rejse sig op og mærke sin indre styrke, for igennem styrken at stå i sit lys og sige fra, hente råstyrke fra egen kilde og at omringe alle udfordringer med medfølelse og kærlighed.

 

Stenen vil rense og rydde op i rummets energier. Den vil være i konstant udrensningsflow i forhold til, at den vibrerer i en frekvens, der åbner for, at alle - uanset tro og bevidsthed - får mere luft i lungerne og bedre kan takle hverdagens udfordringer.

Den er på en måde en luftrenser, som kan mærkes på samme måde, som hvis man står på det højeste fjeld og trækker den friske livgivende luft dybt ned i lungerne.

Det er på disse tidspunkter, hvor man står og kigger ud over den smukke natur og mærker den friske og klare luft i lungerne, at man mærker, at man er i stand til at klare alt, og at livet er værd at leve, og ens holdninger er værd at stå op for.

Det er dette, denne sten vil kunne hjælpe det enkelte menneske med: at være stærk og kærlig på en og samme tid. At være tro mod sig selv og samtidig kunne se andres tro med åbenhed og forståelse. At være indsigtsfuld i eget indre og samtidig kunne se andres indsigt og have forståelse for, at vi er forskellige, og det er det, som gør os stærke.

 

En sten som vil hjælpe på mange planer, på mange niveauer.

En sten som vil skabe balance i dialogen, i det rum den er sat op i

En sten som vil give mulighed for udvikling, for den som er klar

En sten som vil rense og heale energierne i rummet, så der bliver plads til den enkelte, og til at der tages en åben og ærlig snak om problemerne

En sten som vil skabe løsninger frem for blokering og nedlukning

En sten til alle dem som ønsker at åbne til deres ubevidste områder, hvor kærlighed og omsogsfuldhed strømmer fra – fra det ubevidste vil sjælen selv åbne, hvis det enkelte menneske er klar. Sjælen ved, sjælen forstår, og sjælen giver plads og rum til det, der skal til, for at den enkelte kommer videre i det tempo, som den enkelte er i stand til at tage ind i sit menneskelige væsen.

 

Lad denne sten være en rensende og healende sten for rummets energi, eller lad stenen åbne til en dybere forståelse af kærlighed og medfølelse. Det enkelte menneske, som kommer i forbindelse med stenens energi, vil selv finde vejen ind i denne stens energi. Vejen vil blive gået med sjælens visdom og vil ske i dette samarbejde.

 

I kærlighed til mennesket - Kuthumi