Priser og betalingsmåder - uddannelsesforløb

Hele forløbet koster 24.000 kr.

Dette dækker:

- et personligt udviklingsforløb over 24 måneder

- 19 undervisningsdage

- en personlig skriftlig kanalisering pr. modul

- en personlig online session pr. modul

- en fælles meditation på lydfil pr. modul

- en personlig kodet krystal pr. modul

- bogen de 12 chakraer

Ved tilmelding betales et depositum på 2.000 kr. der dækker første modul. 

Herefter betales hver den første i hver måned 1.000 kr. - startende fra modul 2.

Til og frameldelsesbetingelser

Depositum betales ved tilmelding.

Meldes afbud senere end en måned før forløbet starter, tilbagebetales depositum ikke.

Tilmelding er bindende for 3 moduler af gangen, hvilket giver dig mulighed for at udtræde af aftalen efter 3, 6 eller 9 moduler.

Udtrædelse af aftalen skal ske skriftligt senest en måned før modul 4, 7 eller 10 starter.

Har du indbetalt halvdelen eller hele kursusbeløbet tilbagebetales indbetalt beløb, fratrukket de moduler du har deltaget i.

Forløbet er ikke et terapiforløb. 

Det forventes at man som deltager er i personlig balance og er vant til at håndtere egne psykiske reaktioner.

Underviser forbeholder sig retten til at sætte en deltagers forløb i bero eller afslutte dette, såfremt det vurderes at vedkommende ikke er i stand til at fuldføre. F.eks. på grund af sygdom.

 

Herudover får du:

  • 15% rabat på private sessioner i den periode du er i forløb, hvis du har behov for yderligere støtte i processen 

  • 10% på alle efterfølgende private sessioner, når du har gennemført hele forløbet.