top of page

Den nye vej - Kanalisering fra Kuthumi

Kære menneske


Jeg kommer i dag for at fortælle nyt.


Jeg kommer for at fortælle om de forandringer, som I endnu ikke har bemærket.
Der sker nye og smukke ting på jeres planet, og alt går efter planen i forhold til de muligheder, som er tilstede for jer her og nu.


Det, jeg vil fokusere på i denne kanalisering, er jeres opvågning, som er startet.
Den har været i gang i nogle år nu. Der har tidligere været talt om, at det første år var kalibrerings år og derfor ikke rigtig tæller. Dette år var 2013.


Så kom år 2014, 2015 og 2016, og hvor står I så nu?

I er i den første afsluttende fase af det nye menneske på kloden.

I er der, hvor flere og flere vender deres syn indad og undersøger dem selv i forhold til deres liv på jorden.
I er i den fase, hvor sjælen er ved at blive vækket, og I begynder at mærke, at der kaldes på jer fra det ”hinsides”.


I er der, hvor I begynder at mærke, at der er nogle ting I jeres liv, som skal laves om, og mange har allerede mærket, at disse forandringer er startet.

Nye jobs bliver fundet, mennesket finder ud af, at de ikke mere skal være i relation med bestemte personer i deres liv, og mange ændrer livsstil til det mere simple for at få tid til sig selv.
En smuk udvikling som viser, at I er lige der, hvor I skal være.

At I er klar til den næste fase, som starter snart, og hvor nogle mærker, at energierne allerede er i gang med at samles for at skabe rum til dette nye.

Der vil komme nyt til jer, der vil komme hjælp.
I vil inden længe modtage nogle informationer, som I ikke havde forventet, og nyt vil opstå ud af det.

Der er nye vinde på vej, og nogle vil gå en ny vej, som mange vil følge. Dette er medfølelsens og kærlighedens vej, og disse, som starter denne strøm, vil få flere som følger.


Ikke følger i den ”gammeldags” forståelse, nej langt mere som en indsigt der breder sig.
Der kommer ny energi til jer, hvor I begynder at blive i stand til at forstå hinanden på en helt ny måde, og når nogle gør noget og får succes med dette, vil andre intuitivt forstå, hvad de har gjort, og følge den samme vej, men ud fra deres egen individuelle sti.

Alt sammen for at I igen kan komme videre.
Denne fase, som I nu går ind i, er igen en ud af tre år, og starten er igen i december, så vær opmærksom og åben for, hvad der kommer til at ske.

Hold øje med dem, som på den ene eller anden måde skiller sig ud i december og det næste år. De er jeres vejvisere, det er dem, som får og opfanger informationerne først. Det er dem, som skal bane vejen. For det er dem, som har sagt ja til at tage dette lidt slidsomme job, som det er.

Men det er også dem, som kommer til dig med et åbent og rent hjerte, og som udelukkende ønsker at vise dig vejen på en kærlig og fri måde. Du vil kunne spotte dem imellem resten, for de har ingen intension om, at du skal gøre noget bestemt eller være på en bestemt måde.


De er den type mennesker, som ikke dømmer andre, for det de gør eller ikke gør. De er dem, som er glade for livet, og som ser en mulighed og en åbning i alt, uanset hvor svært det kan føles.

De er mange, og der bliver flere og flere, og det er lige nøjagtig, hvad kloden har brug for lige nu. Denne åbning ind i det kærlige og medfølende rum, hvor der er plads til at turde give sig til kende, som den man virkelig er, og som kan se genkendelsens lys i andre, også selv om de er meget forskellige fra en selv.

De står alle klar ude i kulissen, og er klar til at komme frem, men lige nu ved de ikke selv, hvad der skal ske. Men de mærker en forandring i dem selv, som de ikke helt kan få hånd om lige nu, men det vil komme.

Mange energifyldte steder åbner lige nu og hjælper mennesket på vej, og når jeg taler om at opfange information, er det netop disse mennesker, som fanger disse energivibrationer og integrerer dem i deres liv.

De gør intet for det selv, de åbner helt automatisk, for de er gjort klar igennem det sidste stykke tid. De vil komme igennem denne periode på et år, hvor de ændrer deres liv markant, og de vil springe ud som smukke vejvisere for resten af kloden.


De findes over alt, og de er klar.

Så kære du, er du klar til enten at springe ud eller at følge dem, som viser vejen ind i kærlighedens og medfølelsens åbninger?

Siger du ja til at være en del af dette smukke arbejde for klodens energi?
Vi håber du gør, og vi ved, at mange er klar og flere følger.

Det er frit om du vælger denne eller en anden vej, vi vil ikke påvirke dig i hverken den ene eller den anden retning. Du har dit frie valg til at vælge den retning, du ønsker i dette og andre liv.

Men vi ved også, at uanset om du vælger den ene eller den anden vej, vil vi altid gå ved din side. Vi vil altid være klar til at tage din hånd, hvis du rækker ud efter os, og vi vil altid beskytte og hjælpe dig, når du er klar til, at vi bliver en del af dit liv.

Der er så meget smukt på denne klode, og flere og flere ser det.


Men der er behov for, at endnu mere lys kommer til, og det er her, at du kommer ind! Med din åbning og kærlighed. Med dit ønske om at sige ja til at arbejde med lysets energi, og med dit altid brændende lys er du med til at skabe endnu mere lys på denne klode, og at hjælpe med hele den opvågning som er i gang.

Gå ud i verden kære, gå ud og spred dit strålende lys ud over alt. Vær kærlig, vær åben og vær medfølende og medmenneskelig. Tro på det bedste i andre mennesker, og du vil få tifoldigt igen. For det er igennem lyset og kærligheden, at medfølelsen vokser, og det er igennem medfølelse, at mennesket opdager, at inderst inde er alle ens. inderst inde kommer alle fra samme sted og har samme struktur, inderst inde lyser I alle op, og inderst inde findes sjælen i alle jer, som venter på at vågne.

I kærlighed Kuthumi

Overskrift 1

bottom of page