top of page

Der er smukke ændringer på vej - Kanalisering fra Kryon

Kære du

Jeg har så meget nyt og spændende at fortælle dig.

Jeg har så mange smukke nyheder, som jeg gerne vil overbringe til menneskeheden, og tiden er inde nu, til at I får et endnu større billede af, hvad som sker på jeres smukke klode, og hvordan denne udvikling på jeres klode har indvirkning på resten at universets energier.

Livets hårde realiteter rammer jer i øjeblikket, det er der mange der mener, og mange har den holdning, at det blot bliver værre og værre.

Men I er kommet forbi endnu et punkt på jeres smukke rejse ind i lyset. Det er det punkt, hvor denne overlevelsesenergi, denne tunge, dybe og mørke energi, som har været på kloden i SÅ mange år, er ved at opdage, at den ikke mere har fat i jer. At den ikke mere kan styre jer, og at flere og flere har flyttet sig over i lyset, hvor de har fundet ud af, at der er meget bedre at være. Der er kærlighed og omsorg for hinanden, og der er åbning ind til alt det nye, som er på vej til jer.

I mærker det så tydeligt dette skel, og I er rystede over hvad nogle mennesker er i stand til i religionens navn. Men lyt til Paven lyt til hans ord for han har fat i noget.


Han har set, at det ikke er religionen, som forsøger at holde fast i krigen, han har set, at det er ganske få mennesker, som styrer den mørke energi med hård hånd, og gør det i religionens navn.
Han kan åbne menneskehedens øjne mere, denne pave som I har nu, så lyt til hans information om, hvad der sker i verden.

Der findes også andre, som har fået tilført mere indsigt, andre som kan se det store billede klart. Andre som hjælper med at trævle al ufreden, korruptionen og de mørke bånd op, der er bundet i magt og begær for mere. Herunder også troen på at penge skaber lykke, og at man kun kan overleve som den stærke, hvis man har mere end andre, er mere end andre og bestemmer mere end andre.

Disse personer, som får indsigt, er en skare som vokser dag for dag, og de er begyndt at åbne jeres øjne for, hvem der står bag nogle af alle disse muligheder for grusomme overgreb, og står bag fordækte forretningsmuligheder som skaber mere mørke og mere krig mellem mørke og lys.

Disse mennesker vil i det næste stykke tid komme til at vise menneskeheden endnu flere åbninger ind i det, som andre har været med til at holde fast i – nemlig denne magtmulighed for få.

Og I vil se, at det som kaldes ”syge” menneskehjerner, der ønsker at skade andre for magt, bliver finansieret af de samme mennesker, som hver dag står og fortæller jer, at de kun ønsker, at der var fred på jorden, at vi skal gøre noget for at nedkæmpe denne ufred og utryghed, og at de vil arbejde for at disse mennesker bliver sat til ansvar for deres handlinger.

For ser du, disse mennesker, som står og fortæller jer det ene og gør noget andet, er ikke onde, de er ikke taget af den samme ondskab, som dem de finansielt støtter. De er taget af magten og troen på, at de, ved at finansiere disse folk, kan styre deres ugerninger, så de ikke rammer dem selv men de andre.


Det er lidt ligesom når I siger, det rammer ikke mig! Det rammer måske naboen, og det kommer tæt på, men det rammer ikke mig. For jeg har sikret mig, og jeg ved præcis, hvordan jeg skal gøre for at styre uden om alt det svære og det tunge, så jeg kan passe på mig selv og min familie.

Hvorfor fortæller jeg jer så alt dette, kære.


Jo ser du, det, som er pointen, er, at disse mennesker som er så dobbelt sindede, er ikke onde, de er ikke ude på at ødelægge verden, og de er ikke uansvarlige.
De har en dyb tro på, at de gør det rigtige for at passe på dem selv og deres familie, venner, by, land og denne klode.


De har ikke set, at de mærker sig selv ved at gøre dette, de tror VIRKELIG på, at de gør det rigtige for befolkningen og for kloden.

Det, du kan hjælpe med, er at gå ind i hele dette magtspil på en ny måde. Du kan ændre deres holdning og syn, på det de gør. Ikke ved at angribe,kære. Nej ved at tilgive deres uvidenhed.
Ved at sende dem lys og kærlighed og ved at udsende din forståelse af, hvordan du ser det.

Hvordan gør du så det?
Du arbejder med energien, som du plejer.
Du er på kloden, som du plejer.
Du siger og er, som du plejer, men du lægger en ekstra dimension på.
Hvis du vil, kan du flytte meget mere end du tror. Du kan skubbe mere til disse energier, hvis du vil.

Så brug lidt tid hver dag til at sende lys, kærlighed og forståelse til disse situationer, som sker i verden.


Når du i nyhederne ser, at der sker grumme ting, eller i hverdagen oplever at mennesker opfører sig grimt overfor hinanden. Så stop op – blot 1 minut eller 2 – og send lys, send kærlighed, send tilgivelse til disse mennesker som overfalder, og som ”lader” sig overfalde.

Disse ofre som må lade livet i dette grusomme spil, send dem kærlighed og forståelse med på deres rejse hjem, og de vil huske dig.

Disse mennesker som ikke forstår sammenhængen, i det de gør, send dem tilgivelse og forestil dig, at du sender din forståelse ud i energien, så de kan se det store overblik fra et andet synspunkt og kan vågne ind i i lyset.

Disse mennesker som spreder frygt med deres forfærdelige handlinger, prøv ikke at dømme dem, det skaber mere mørk energi, utryghed og frygt, og det fodrer dem.

Prøv i stedet om muligt, at sende dem en form for tilgivelse over for det, at de ikke forstår lysets energi, at de er taget af mørkets og frygtens energi, og send dit lys og din kærlighed ud i verden, så de kan blive ramt af strålerne fra dit lys og begynde at se.


For ser du, disse mennesker, som udfører disse handlinger, er selv fulde af frygt. Disse mennesker er styret af få, som driver dem frem i frygtens navn. Og kan du sende lys og kærlighed til disse mennesker, som styrres af frygten, kan du hjælpe til med, at de rammes af lyset og kommer til en form for fornuft, som begrænser de skader, de ellers ville være i stand til at gøre på sig selv og andre, hvis alt i deres indre kun er mørk energi.

Der er mere kære, du skal vide lige nu.


Der er håb, og der er lys på vej.


Der er åbninger af nye energiportaler, som hjælper jer på vej i den rigtige retning, og der er mennesker på vej til indsigt, som vil skabe hurtige og smukke forandringer på meget kort sigt.

Der findes lige nu placeret mange mennesker rundt på kloden, som venter på de sidste åbninger af de sidste lysportaler, og når dette arbejde er gjort i løbet af et menneske-år eller to, vil lyset trænge stærkt igennem til dem, og de vil ændre lysets og mørkets kamp.

Det vil være dem, som går forrest og hjælper med at stoppe den mørke tunge overlevelsesenergi for altid.


Disse mennesker ligger i en form for slumre tilstand lige nu. De lever deres liv som altid, men de mærker, at nogle forandringer er på vej. De er ikke helt tilfredse med deres liv, de føler begrænsninger af den ene eller den anden slags. Og de har behov for at bryde ud i noget nyt. De mærker alle lysets portaler, men de er ikke klar over det endnu.

De er i gang med en opvågningsproces, som er en af de short cuts, der sendes som hjælp til kloden.


De har indviet i dette arbejde, inden de kom til kloden, og de er her på rette tid og er på rette sted. De har mange aldre, de er alle køn og alle nationaliteter, og de vil på en måde begynde at arbejde sammen på sjælsplan i løbet af et år eller to.

De vil først og fremmest begynde at mærke, at de er ændret. De får nye ”holdninger”, de får nyt syn, og de får nyt liv. Herefter vil de begynde at mærke alle energiportalernes lys kraftigt, og vil blive påvirket af dette, så de vågner fuldt og helt op til deres opgave.


Det næste der sker er, at de på det ubevidste plan vil begynde at mærke hinandens energi, og vil begynde at arbejde sammen på sjælsplan, så de i fællesskab trækker lys og forståelse ind i et nyt niveau, og igennem dette arbejde åbner for at flere ser lysets portaler.

Åhhhh kære, det er så svært for mig med jeres ord at forklare det, som kommer til at ske.
Det som kommer, er ikke noget som kan siges med ord, det kan kun mærkes, for det er energiarbejde, og det er kærlighed og lys, som sættes endnu mere ind.


Det er håb for kloden, som vokser og vokser, så hele menneskeheden og kloden til sidst kan træde ind i den rette plads i universets energi.

Det er så smukt, det som sker. Midt i alle grusomhederne vokser dette energi blomsterflor stille og roligt op. Det bliver vandet hver dag igennem din måde at leve i lyset på, og det bliver stærkere og stærkere for hver dag der går.


Og når det har vokset sig op i fuld styrke og er klar, vil det give dig tifoldigt tilbage, for det arbejde du har gjort med at tilføre dit lys, blot ved at være dig som menneske og gå på denne jord.
Ved at være den du er med al din kærlighed og al dit lys,  din menneskekærlighed og omsorg for andre.

Du gør så stort et arbejde, min kære, blot ved at være her.

Du ved det, for ellers ville du ikke sidde her med denne kanalisering foran dig. Så ville du for længst have lagt den til side og sagt, at det var noget sludder der stod, eller du ville slet ikke have set den.

Du bidrager så smukt til klodens udvikling med din tilstedeværelse, og vi er så dybt taknemmelige for det arbejde du udfører.

Vi har flere informationer til dig, og vi vil løbende give dig besked om, hvad der sker.
Så hold øjne og ører åbne kære ven, mange informationer bliver givet på mange planer igennem mange mennesker.

Meget nyt og smukt bliver bragt til jer for at støtte og vejlede jer igennem denne tunge og hårde proces.

Og husk, at når vi ser på det samlede billede, når vi ser de potentielle muligheder I har, så har I valgt at tage de rigtige muligheder. I har valgt at gå den rigtige vej.


Og du kære, er en af vejviserne med din energi og med dit lys.


Du er en af spydspiserne, og vi ved godt, at det nogle gange kan være svært at stå op for dig selv, og sige hvordan du ser på verden. Så gør det på din måde og i dit tempo, så du passer på din integritet, så du føler dig tryg, i det du gør.

Vi herfra vil altid stå ved din side. Vi vil altid være der for dig og guide og vejlede dig, når du har brug for det, og vi vil altid hjælpe dig, hvor vi kan og skal.

I kærlighed til dig Kryon

bottom of page