top of page

Lad lyset og glæden udspringe fra dit indre

Kanalisering fra Kryon

Du kære kære menneskevæsen, så meget der er sket i det år, som for jer mennesker nu rinder ud, så mange forandringer som er skabt, og så mange nye energiindstrømninger der er kommet ind til jorden, uden at det rigtigt har fæstnet sig til jer 100%.

For I har alle hver i sær stadig et ben i den gamle energi, og mange af jer hænger fast i dyndet, fordi I ikke kan finde ud af, hvordan I kommer videre. Men fortvivl ikke, for der er hjælp på vej.

Endnu højere vibrerende energier er på vej ind til jeres klode og flere wildcards er kørt i stilling, til at give jer et grundigt skub ud af dyndet og ind i de nye energier.

Der vil komme til at ske meget i det nye år, som for os allerede er startet. For ser du min ven, en ny tidsalder er begyndt, og som jeg i tidligere kanaliseringer har nævnt, er mennesket og jorden i ”år tre”.

De første tre år var: et år med omstrukturering af energierne – og to år hvor I har været i gang med at tilpasse jer og har forsøgt at omstille jer, for der er meget at omstille sig til. Mange har i det forgangne år, lige som de to første år, haft store udfordringer på det personlige plan og endnu flere med forskellige helbredsmæssige skavanker, som er kommet ud af den blå luft. Men kære venner, dette er helt naturligt for en klode, som har et energimæssigt skift.

Den nye tidsalder som er startet handler om medmenneskelighed og barmhjertighed. En ny tidsalder, hvor I i løbet af få generationer vil have skabt fred på jorden, således at den nye energi virkelig kan få lov til at folde sig ud i fuldt flor. Og jeres bevidsthed som mennesker vil følge med denne udfoldelse, denne udvikling, for det er det, det hele drejer sig om kære venner, et skift hvor mennesker bliver mere medmenneskelige og mere kærlige overfor hinanden.

Et sted i jeres inderste er I alle et og samme, I er alle forbundet til hinanden, som vi alle er forbundet, og I vil se i løbet af de næste generationer, at det er nu, at energierne tager fart, det er nu, at udviklingen går virkelig stærkt, for denne markering, som I kom forbi i 2012 uden at slå hinanden ihjel og uden at ødelægge kloden, er og var indgangsbilletten til en højere bevidsthed, hvor I som mennesker er klar til at vise mere barmhjertelighed og medmenneskelighed.

 

Med medmenneskelighed følger også denne sammenhæng til alt, som vi så tit har talt om, denne indre kerne som vi alle bærer, uanset hvem vi er i universet. Og når denne kerne først er fundet i dig selv kære menneske, begynder du også at se den i andre, og når du ser den i andre, kan du ikke mere gøre fortræd. Når du ikke mere kan gøre fortræd, er tiden kommet til at køre endnu flere forandringer i stilling, for så er det, at mennesket er klar til nye indsigter, nye opfindelser og ny forståelse af, hvad mennesket er i stand til med sin bevidsthed.

Og nu kære, tilbage det den nye tidsalder jeg talte om før; som sagt, det første år var et ”oprydnings-år”, et år hvor I som mennesker skulle finde jeres plads i energien og forsøge at lande på begge ben uden at miste balancen. Så dette år tæller ikke i den nye tidsalder.Det næste år – var så det I kalder 2014, og herefter år 2015 som I nu er på vej ud af – er det vi kalder år 2.

Nu er I så i år 3 kære venner, og nu vil I virkelig se, at der kommer ”kog i kedlerne”, for nu er tiden inde til at indsætte disse wildcards, som jeg før omtalte. Disse mennesker som er en del af dette planlægningsarbejde. Disse mennesker, som vil få ideer eller spirituelle åbninger, som jeg her vil kalde dem, er de mennesker, som vil føre jer videre. Ikke kun i form af de gode ideer, men også i form af den medmenneskelighed og det lys de bærer. For disse mennesker er født ind på jorden med en viden, som vil blive aktiveret på det tidspunkt, hvor lyset fra alle andre sjæle er så stærkt, at energierne modtager disse signaler.

Energi skaber energi, og med denne viden vil du kunne forstå, at dette vil åbne nye indsigter hos disse mennesker. De vil begynde at handle og tænke anderledes, end de har gjort tidligere, og de vil udsende et særligt lys, en særlig energi som vil påvirke andre mennesker. Det er denne kædereaktion som igangsættes i dette år 3, og det er derfor, at tingene tager fart.

Noget andet er så disse ideer, som jeg omtalte før, dette er også viden gemt i de enkelte mennesker, som de bærer med sig fra før de kom på denne jord. Mange af disse mennesker vil ubevidst modtage disse signaler der vil skabe en åbning ind i deres glemsel, hvorfra de henter disse indsigter frem. De vil kunne se nye muligheder og måder at hjælpe for eksempel de mange flygtninge, som kommer til jeres land. Ideer som ingen har tænkt på før. De vil begynde at se åbninger ind i måder at leve på, også her måder som ingen andre har tænkt på før, og langsomt vil der ske en ændring i det politiske system hos jer. For der vil være få, som vil gå alternative veje, men folk vil følge dem, for ubevidst kære, vil det enkelte menneske mærke, at disse som gør tingene anderledes kommer fra hjertet og fra lyset, og det de gør vil vinde genklang i mange sjæle og skabe en åbning hos andre, der ikke er en del af det politiske system, men er stærke på andre måder. Bare vent og se kære, i løbet af ganske få år vil mange græsrodsbevægelser skyde op, fordi mennesker vågner op ind til deres sjæl og deres kærlighed, og fordi de finder ro og forståelse for, at det de oplever lige nu af ondt, kun er en overgang.

Mange har udtrykt, at det onde skal ikke tage magten, at det nytter ikke noget, at vi bliver bange og skræmte og ikke tør gå ud, og det er netop dette som jeres land er i stand til kære, dette at befolkningen sammen er så stærk, og har kæmpet så meget for friheden, at I som nation kan vise vejen og ikke lader jer skræmme, ikke lader jer kue, men at I i stedet for står sammen, som I er så gode til.

Se dig omkring kære, se på de unge, se hvordan de står samme uanset hvilken tidligere nationalitet de har haft, uanset farve eller overbevisning. De unge viser jer vejen SÅ tydeligt, at det ikke er til at tage fejl af. Det bliver jer, på trods af at i er en lille nation, som vil kunne vise andre vejen, det bliver jer, som vil kunne finde løsninger på integration og flygtningestrøm, uanset om det ikke ser sådan ud lige nu.

Vi kan se hvad jeres unge mennesker gør, vi kan se fordelingen af dem som vil kærligheden og medfølelsen, op imod dem som ikke vil, og det er de kærlige og medfølende som er i STORT overtal i jeres land, selvom det ikke umiddelbart ser sådan ud.

Kære mennesker i dette smukke land i dette sammenhold, kræv også at I får de gode informationer op til overladen, kræv at det er det gode som bliver set, for der er så meget godt af det. Lige nu kæmper også kræfter inden for informationskanalerne. Igen er det de unge, som ønsker en anden retning, en anden indsigt som de ønsker at give befolkningen, og de kæmper hårdt. Men de er også oppe mod stærke kræfter af gammel energi om magt og penge som tror, at den eneste vej er at vise mørkets kræfter, alt det tunge og alt det svære. Så hjælp dem kære, hjælp de unge som hos jer kan gøre en kæmpe forskel, hvis de kommer igennem med deres budskaber. Hvis de for lov til at skrive de historier ud fra den vinkel, som de ser, da vil mange få øjnene op for, at der er langt mere kærlighed og håb, langt mere medmenneskelighed og langt mere sammenhold end der udstilles nu.

Jeg lover jer, at disse positive historier også vil fortælle virkeligheden, de vil også sætte fokus på verdens udfordringer og problemer, men de vil blive set fra en anden vinkel, hvis disse unge mennesker for lov, så kære, hjælp dem med at blive hørt. Giv ikke efter for at holde fast i det tunge og mørke, for det er ikke vejen frem.

Vejen frem er lys og kærlighed, og du kan være med til at skabe dette, hvis du vil og tør. Hvis du står frem med et ønske om at ville lyset, og ønsket om at se de positive ting i livet, vil dette sprede sig.

Du ved det jo, glæde skaber glæde, og kærlighed skaber kærlighed. Energierne arbejder som de altid har gjort kære, også selv om det er nyere og højere vibrerende energier – den forskel der er i energierne nu er, at det du sætter fokus på i langt højere grad vil brede sig end tidligere, for det er det, de nye energier gør, de lytter til dig, de samarbejder med dig. Og lige nøjagtigt derfor er det så vigtigt, at du sætter fokus på det positive og det glade og kærlige i livet. Og tænk dig at være en del af en befolkning, et helt land som sammen løfter denne energi, denne vibrerende kærlige energi ud over landets grænser, videre til andre lande. Langsomt vil du se, at alle nordboere bliver glade og kærlige, langsomt vil der begynde at ske de forandringer, der skal til, for at lyset trænger ind i hver enkelt, og det gamle og mørke vil til sidst forsvinde helt.

Du er i energien lige nu, du er i livet lige nu kære. Du kan gøre en kæmpe forskel, hvis du vil lade lyset i dig brænde, lade kærligheden og glæden finde vej ind i dit liv, se det positive i alt hvad du rører ved, og alt hvad du foretager dig – selv det, som ikke er let, har altid en lille positivitet i sig, find den kære, og lad frøet af glæde, kærlighed og medmenneskelighed vokse sig stort og stærkt. Lad dine kronblade folde sig ud i fuldt flor, og stå stærk og rank i din tro på, at livet på jorden er smukt, at du er smuk i alt din vælde, og at den udvikling jorden er igennem er smuk.

Der er ikke grund til at tvivle – lad håbet blive til tro – tro på at det lykkes, tro på at lyset vinder- og tro på, at medmenneskeligheden trænger ind i hver og en på denne smukke klode.

I kærlighed til dig Kryon

bottom of page