top of page

Hjerternes fest - Kanalisering fra Kuthumi

Min kære ven som læser dette.

Det er tid til at fejre, hvad du som menneske har opnået. 

Det er tid til at fejre menneskeheden. 

Det er tid til at fejre klodens vej og retning imod glæde, kærlighed og fred. 

 

Det I, som mennesker, har opnået igennem de sidste 10 år er exceptionelt. 

I stod på randen til endnu et årti med frygt, krige og afmagt. 

Men I fik det vendt, og I fik det rettet op i sidste øjeblik, inden I bevægede jer hen over point of no return, og hvorfra I nu blomstrer og viser jer i jeres rette element. 

 

I, som menneskehed, begynder at vågne mere og mere til den virkelighed, som I oprindeligt er skabt i – kærlighedens og glædens virkelighed. 

 

Det er nu tid til at tage et pusterum, og til at stoppe op et kort øjeblik for at fejre dette. For at klappe jer selv på skulderen og sige til jer selv, at det er virkelig godt gået.

 

For det lykkedes, at ”kæmpe” jer ud af alle de muligheder der var, for at det kunne have gået den anden vej, og i stedet for lykkedes det jer at åbne ind til nye kærlige vibrationer i jeres indre.

 

Indre vibrationer der vokser og vokser – indre vibrationer der bliver næret af det lys og den energifrekvens, der er tilført kloden, og som fortsat strømmer ind som hjælp til jer alle, for at I fortsat kan bevæge jer mod lyset, kærligheden og glæden. 

 

I føler, at I står midt i et stort og markant skift, og I kæmper fortsat for at holde balancen i dette skift. 

Vid at skiftet er sket, og at du kan give slip, og lade dig tage af det som sker og blot flyde med. 

 

Den sidste justering - over det næste halve- til hele år - vil åbne for yderligere indsigter i menneskeheden. 

Og for dem som stopper “kampen” i balanceringen og mærker forandringens energier, og tager forandringerne til sig og lader lyset sprede i sig, vil denne del af skiftet blive let og uden smerte. 

 

For dem der holder tilbage og ønsker at skiftet ikke sker, for dem vil kampen fortsætte. 

Disse personer vil forsøge at trække menneskeheden tilbage, til det som var. 

Men vid at dette er ikke muligt. 

For mange har allerede taget skiftet til sig, og INTET bliver som før. 

 

I dit og manges indre er de indre lysdioder tændt i dette skift. Dette betyder, at du og mange andre ikke kan leve på den måde, I har levet før. 

I bliver nødt til at fortsætte ind i glæden og kærlighedens strømme, og derfor bliver I nødt til at ændre hele jeres måde at være menneske på. 

 

Fordi så mange har opnået dette skift, kan de som ønsker at træde et skridt tilbage ikke komme igennem med dette ønske, og derfor vil deres forsøg mislykkes. 

 

Men de vil prøve, kære ven – de vil forsøge med al deres magt, at vende tilbage til det de føler er deres tryghed. Ikke fordi de ikke ønsker at ændre verden til et bedre sted at være menneske, men fordi de endnu ikke kan se, hvad der skal til, for at dette sker. 

 

Du, min kære ven, skal derfor stå stærkt i dit indre lys. 

Du skal stråle fra dit indre, og ikke gå med ind i de bølger at ”negativitet” og ”kamp”, som de vil forsøge at skabe. 

Du må åbne dit hjerte og holde det åbent, uanset hvad de gør, og hvad de siger. 

Du må sende dem kærlighed og åbne for din medfølelse og forståelse for, at de endnu ikke kan se, hvor kloden bevæger sig hen, hvad der sker, når menneskeheden vågner, og hvorfor det er nødvendigt at tage disse skridt mod glæde og kærlighed. 

 

Du må stå stærkt og ikke lade dig rive med af de mennesker, der forsøger at trække dig tilbage igennem frygt, bagtalen og andet, som din egostruktur gerne vil respondere på. 

 

Vi er her for at hjælpe dig, og for at støtte dig i dette arbejde. 

Du har valgt at være på kloden netop nu, hvor alt dette sker, for at du kan åbne dig for energien og hjælpe med at bringe kloden ind i nye baner af kærlighedens strømme. 

 

Dit arbejde ind i dette er vigtig, og du bliver støttet og vejledt. Kald på os, når du mærker trangen til at ”give op” og lade stå til. 

Søg ind i dig selv og åben dig for vores energi, når du føler, at alle disse skift - der sker i dig og på kloden - bliver for meget. 

Vi vil være der, og vi vil give dig støtte og energi til at fortsætte dit smukke arbejde. 

 

Vi startede med at sige, at det er tid til at stoppe op og fejre hvor langt menneskeheden er kommet. 

Og vi vil slutte med at gentage det:

 

Stop op og mærk ind i dig selv, kære ven. 

Mærk de forandringer der er sket i dit indre, og glæd dig over dine resultater. 

 

Tag ud i naturen og tag kontakt til jeres smukke klode.

Mærk ind i hendes energi, og mærk de forandringer, som hun og du har skabt i fællesskab. 

Send hende kærlighed og modtag kærlighedens strømme fra hende. 

Mærk hendes taknemmelighed for det du gør.

 

Klap dig selv på skulderen, og glæd dig over at skiftet lykkedes. 

 

At stoppe op og nyde - og at se tilbage på det som er opnået, er nødvendigt. Det skaber energi til at fortsætte dit smukke arbejde som menneske.  

Din sjæl ønsker, at du skal se dette – så tillad dig selv dette pusterum, giv slip og flyd ind i glædens og kærlighedens land, og åben dig endnu mere for strømmene af energi, der blot venter på at tage del i dit smukke arbejde. 

bottom of page