top of page

Stargate meditation

unnamed-1.jpg

En ny måde at udvikle din bevidsthed på

Stargate er en interdimensionel døråbning - en geometrisk struktur, der udsender en stærk bevidst energi, en energi, der kan bevæge deltagerne ind i et dybt meditativt rum i løbet af kort tid.

Stargate er en gave til menneskeheden, som kan hjælpe med hurtig udvidelse af den menneskelige bevidsthed. Det smukke ved at arbejde med Stargaten er, at der ikke er noget at 'gøre' – du skal blot slappe af i det powerfyldte felt med høj vibration.

Stargaten er kanaliseret ned til menneskeheden af en bevidsthedsgruppe, der ledes af den universielle mester Alcazar.

 

Den hellige geometriske struktur i Stargaten skaber et højt vibrationsenergifelt, der gør det muligt for deltagerne rent faktisk at føle de engle, mestre og væsnerne fra de højere dimensioner, der igennem meditationen opfordres til at slutte sig til os. Når vi berøres af disse besøgendes energi, begynder vores vibration at resonere med deres, og vi kommer ind i et højere bevidsthedsniveau, hvor vi er mere vågne, opmærksomme og sensitive.

Stargate-strukturen er unik, fordi den har en bevidsthed, der reagerer på individer og grupper.

 

Denne bevidsthed muliggør multidimensionelle oplevelser for dem, der mediterer med den. Det fungerer på et niveau, hvor alt sameksisterer, og det begynder at genaktivere din bevidsthed om din egen højere bevidsthed. 

 

Stargate-energien kan ved, at du blot er tilstede i energien:

  • opløse begrænsende Karma

  • skabe fysisk, mental og følelsesmæssig balance

  • genaktivere psykiske evner fra tidligere liv

  • give adgang til visdom og viden fra andre dimensionelle realiteter

  • åbne muligheden for at deltagerne kan føle - og i nogle tilfælde - se velvillige, hjælpende og højt vibrerende energetiske væsener som: engle, opstegne mestre og forskellige stjernefamilier

 

Oplev Stargatens kraftfulde, transformerende energier - energier, der giver dig mulighed for at gå dybt ind i meditation, samtidig med at du løfter din vibration til en mere glad, afbalanceret tilstand af at være.

 

bottom of page