top of page

Meditation: Bevidsthedens cirkel

image0-3.jpeg

Meditationsform kanaliseret ned af Kristus og Alcazar.

Meditationsformen hjælper dig med at komme tættere op egen sandhed af hvem du er, så du tænker og handler fra egen sandhed

Aftenerne består af fem meditationer, hvor vi kommer igennem følgende fem områder: 

- kærlighed

- sandhed

- tillid

- overgivelse

- nyt bevidsthedslag

Vi afslutter aftenen med en kort personlig kanalisering til alle.

Lidt om Stargaten
Stargaten er en bevidst geometriske form, der indeholder flere lag af hellig geometri, hvilket skaber et stærkt multi-dimensionelt energifelt.

Energifeltet fungerer på den unikke måde, at alle tilstedeværende anerkendes og hjælpes på den måde, der er bedst for den enkelte.

Alle oplevelser og ændringer sker igennem guidede meditationer, der hæver den enkelte deltagers vibrationsfrekvens til 12 dimension. 

Mange der sidder i Stargatens energi oplever at føle, høre eller se guiderne. 

Pris 300 kr.

Ved tilmelding til 3 aftener er prisen 750 kr. for alle 3 aftener.

 

Meditationen afholdes hver den første mandag i måneden.
 

Ingen kommende events lige nu
bottom of page