top of page

Spred lys ind i mørket - Kanalisering fra Kryon

Godaften kære venner, godaften.

En fornøjelse det er at få lov til at tale med jer, en fornøjelse det er, at så mange følger mine ord her og andre steder. Det at du vælger at læse dette gør, at jeg er i stand til at søge ind i dit indre og hjælpe dig med at skabe en forandring og med at forstå hvordan hele den universelle plan hænger sammen.

For der er en plan. Nogle gange kan det for mennesket godt virke lidt planløst og lidt opgivende, det, at vi bliver ved med at fortælle jer, at I er på rette vej og at der sker positive forandringer, kan være svært at se fra jeres perspektiv.

Men vi siger det, fordi vi ser et andet perspektiv, en anden version af verden om man så må sige. Vi ser muligheder og potentiale, vi ser håb og lys, og vi ser kærlighed som breder sig ud over verden, ud over grænserne. Og med lyset breder kærligheden sig, og langsomt trænger lyset og kærligheden mørket væk, og langsomt vil den del af mennesket som indeholder medmenneskelighed, uselviskhed og kærlighed tage over i hver og en. Langsomt ser det ud til at gå – fra jeres perspektiv, men for os som ser de store linjer, ser vi noget andet og en anden hastighed. Vi ser det, som vi forventer at se i denne proces, en lind strøm af lys som vokser sig større og større og som spreder sig ud over verden og stille og roligt trænger ind i hver og en og åbner for en ny bevidsthed. En bevidsthed som er helt anderledes end tidligere set på jeres klode. En bevidsthed som er med til at give håb for fremtiden, og som viser at de potentialer og muligheder, som vi hele tiden har troet på var til stede på jorden, holder stik. Der sker så meget kære menneskevæsener, som er svært at se og forstå for jer, og vi forsøger så godt vi kan, at fortælle jer at lyset vinder over mørket, intet andet er muligt nu, hvor vi kan se at lyset bliver større og større, og at mørket krymper sig og kæmper så hårdt for at overleve.


Og en kamp det er, en kamp på liv og død for mørket. Et sidste forsøg på at vinde er i gang, men det vil ikke lykkes, det kan ikke lykkes, for lyset er blevet for stort til at dette er muligt.

Mange nye sjæle, som ikke kender det at leve på jorden, og ikke har den erfaring som skal til for at kunne skelne imellem lys og mørke, bliver taget af dette mørke og lader sig forblænde af magten og troen på det som fortælles dem. De gør ikke dette fordi de er onde, men fordi de ikke forstår, hvad der sker. De har ikke evnen og mulighederne at trække på, indsigter fra tidligere liv og forstår ikke, hvor kloden er på vej hen. De bliver grebet af dette mørke og opdager for sent, hvad der er sket. Disse sjæle har brug for dit lys min ven, ikke på det menneskelige plan men på det sjælelige plan. De har brug for at blive rørt af lyset, og de har brug for vejledning, og den kan du, kære gamle sjæl, være med til at give dem. Du kan skabe det lys som åbner deres forståelse og deres bevidsthed mod lyset, inden de bliver fanget i mørkets energi.


Jeg beder dig, kære gamle sjæl, om at bede for disse nye sjæle som ikke forstår. Jeg beder dig om at sende dem lys og kærlighed, for de ved ikke, hvordan de skal gøre, hvis du som lyset ikke viser dem vejen.

Kære gamle sjæle, I kan samles i grupper, I kan i fællesskab skabe en ring af lys og kærlighed og I kan sende denne ring af lys og kærlighed til alle de fortabte sjæle, som ikke forstår hvad der sker med dem, inden de drages mod den mørke energi. De er lette ofre disse nye sjæle på jorden, de er lette at forblænde og overtale, og de tror på mennesker som er overbevisende og krævende. Men du kan ændre dette, gamle sjæl, og du behøver ikke engang at kende disse nye sjæle på det menneskelige og personlige plan. Du behøver ikke at vide, hvem de er for at hjælpe. Du behøver blot alene eller sammen med andre at sende lys og kærlighed til disse sjæle, og de vil opfange det og forstå på det ubevidste plan. De vil mærke det, og lyset vil trænge ind og forplante sig i dem. De vil forstå, og de vil søge væk fra mørket og ind i lyset. For de kender lyset, når de oplever det ubevidst, og det er her det er så smukt, kære menneske, det er her at hele forskellen ligger for at sætte fart i processen, for det er her at forandringen sker hurtigt. Mange af disse nye sjæle er også unge mennesker på jeres klode, og de forstår at komme væk i tide, når de mærker lyset. De er smarte disse unge mennesker, for de har en evne til at vende rundt når lyset kalder og kærligheden viser vejen.

Så kære du, kære gamle sjæl, hjælp disse nye sjæle, hjælp dem til at forstå og mærke lyset, hjælp dem til at kunne se, at de har et valg, og hjælp dem med at lyse deres vej op og væk fra den mørke energi.

Et tankeeksperiment vil jeg komme med. Hvis alle gamle sjæle, som brænder for at hjælpe her i jeres lille land, satte sig sammen og skabte en ring af lys og kærlighed, som I sendte mod disse nye sjæle, ville I redde lige så mange, som I er i denne gruppe som I skaber. I vil med jeres fælles energi af lys og kærlighed kunne ændre så mange nye sjæles liv her på kloden, at mørkets energi vil kunne mærke, at de vil have svært ved at få nye unge mennesker til at tilslutte sig deres ideer og mørke tanker. I vil gøre så stor en forskel, at mørkets energi vil lide et alvorligt tab og metaforisk -være så dybt såret som et dyr der efter kamp ikke kan rejse sig i lang lang til, men bliver nød til at trække sig tilbage for at samle kræfter. Denne tilbagetrækning vil, hvis I gentager disse lysringe med jævne mellemrum, skabe endnu flere åbninger og åbenbaringer om lyset hos endnu flere nye sjæle og for den sags skyld også hos andre, som er taget af mørket.

I er ikke klar over, kære gamle sjæle, hvilken power I har, hvis I vil. I er som et batteri der eksploderer i lys af kærlighed og medmenneskelighed, hvis I sætter jer sammen med samme formål. Og I vil skabe en så stor forandring, at man vil kunne læse om det i jeres nyheder. Ledere af landene vil ikke kunne forstå, hvad der er sket, vil ikke kunne se, at det er jer som lys, der skaber forandringen, med I ved det. Og landenes ledere vil også på et tidspunkt komme til den konklusion, for disse ringe af lys vil brede sig, og flere og flere vil sætte sig sammen og begynde at lyse med kærlighed og medmenneskelighed.

Men nogle skal starte og hvorfor ikke dig kære sjæl, hvorfor ikke dig

I kærlighed til mennesket Kryon

bottom of page