top of page
dyu-ha-nGo-UVGKAxI-unsplash.jpg

Kanalisering fra Kryon

Kære smukke sjæle der betræder denne fantastiske klode.

 

DET ER TID TIL AT VÅGNE

Det er tid til at stå op til en ny virkelighed

Det er tid til at søge fællesskabet, forståelsen for hinanden, omsorgen, og kærligheden til hinanden

Det er tid til at åbne øjnene og se, hvad I har gjort ved jer selv, ved hinanden, og ved kloden

Det er tid til at handle

 

Vi kommer til jer i dag, fordi det er vigtigt, at I nu skaber den grobund - der ligger lige foran jer - til at ændre jeres måde at være på denne klode på.

 

I har fået en fantastisk mulighed for at vise jer selv og hinanden, at I vil samhørigheden og lyset.

 

Det I gennemgår lige nu, kan - set med menneskeøjne - virke hårdt, svært og uforståeligt.

 

Men hvis du dykker dybt ind i din egen essens, kan du finde skønheden i alt dette.

Den mulighed der tilbydes for jer lige nu er unik – Grib den kære ven, og skab de ringe i vandet, der for altid vil ændre klodens energetiske strukturer.

 

Hvordan, kan du tænke – hvordan kan jeg som enkelt individ, ændre alt dette som sker.

Hvordan kan jeg åbne øjnene på dem, som bestemmer over samfundet og over verden

Hvordan kan jeg fjerne magt og utryghed, og hvordan kan jeg ene mand ændre verden, så der er nok til alle, så ingen lider.

Hvad kan jeg gøre, så alle er lige, og alle har et liv i lysets tjeneste.

 

Vi siger dig, at du kan gøre meget. 

Det handler om at mærke i din essens, hvad der er vigtig for dig, og hvad der betyder noget for dig i dit liv

Er der områder i dit liv, der ikke fungerer og skal justeres

Er der steder i dit liv, hvor der er brug for, at du stopper op og måske vender rundt og rydder op, eller hvor du vælger at give slip, fordi noget ikke føles rigtigt 

 

Det handler om dine tanker, det du siger, og det du gør. 

Det handler om, at du tør stå ved dig selv, og at du gør det, som er godt for dig, men på en måde hvor det ikke kun tjener dig, men tjener alle.

 

Du skal turde stå imod det i dig selv, der begrænser dig, og der begrænser helheden

Du skal åbne dig for samhørigheden og mærke efter, i forhold til alt hvad du gør, og hvad du siger Mærke efter om det der hjælper dig - også hjælper helheden

 

Du skal turde sige nej til det, du mærker er godt for dig, men ikke er godt for helheden

Du skal arbejde med dine tanker og dine handlinger, så du stopper dig selv, hvis du er på vej ned ad en sti, hvor det mærkes forkert.

Har du negative tanker om dig selv og om andre, må du arbejde med dig selv, og søge ind i din essens, så tankerne slipper, og du sættes fri

 

Hvis du taler hårdt og sårer andre, fordi de gør noget, som ikke lige er det, du mener er rigtigt, må du åbne dig for medfølelsens lys, og se igennem disse handlinger eller udtalelser andre kommer med - og tilgive. 

 

Når du tilgiver, vil du lære at se lyset i andre, så du kan se på deres handlinger og udtalelser i medfølelsens lys, og igennem det forstå, at alt det - de gør eller siger - er sårbarhed og sorg, der ikke er bearbejdet 

 

Der er brug for dig kære sjæl, der er brug for, at du nu træder frem og gør alt, hvad der står i din magt, for at skabe de ringe i vandet som vil gøre, at denne klode tager et af de største energiskift, der nogensinde er set i klodens historie. 

 

Opvågningens tid har været i gang længe, det ved du, for du har mærket det

Du har følt i dit eget liv, at meget er forandret, og meget er for dig blevet bedre, for du er langt mere klar i din bevidsthed, end du tidligere har været. 

 

Denne klarhed skal nu ud i verden, til dem der endnu ikke har den klarhed i deres eget liv. 

 

Du ser nu, at verden arbejder sammen

Du ser nu, at politikkere går sammen og er enige – de viser sammenhold, og de viser, at de lytter til hinanden

De ser, at verdens sundhedsvæsen arbejder sammen, hjælper hinanden, lytter til hinanden og giver hinanden en hjælpende hånd – når et land er ved at gå i knæ, ser du, at et andet land træder til

 

De, min ven, er medmenneskelighed – det er de dybe lag af essens, der træder frem i krisetider, og det er smukt i denne hårde tid for menneskeheden

 

Denne klode bliver aldrig den samme igen, hvis I holder fast - hvis I vælger at ville denne medmenneskelighed – hvis I ikke falder i søvn igen

 

Du har et valg – du kan vælge at holde dig vågen – du kan vælge at blive ved med at holde fast i alle de små ting, som befolkningen gør for hinanden, i disse tider, i dette land og på tværs af grænserne

 

Du kan vælge at stole på de politikkere, der har lært af dette, og som fremover vil tale og søge sammenholdet, samarbejdet og medfølelsen 

De politikkere, der vågner i dette, vil stå op og holde fast i det, der er vigtigt for dem, uden at gå i konflikt, uden at tale hårde ord, og de vil hele tiden søge samarbejdet, hvor der gives og tages i forhold til, hvad der er bedst for hele befolkningen

 

Det er den nye vej – det er det energetiske lyshav af forandringer, der strømmer ind til menneskeheden og påvirker alt.

 

Nogle vil falde i søvn igen – men andre vil holde fast og vil ikke kunne gå tilbage, til det som var. 

 

Dem der falder i søvn dømmes ikke, hverken af os, eller af de af jer som holder jeres energi i vågen tilstand – tvært imod hjælpes de til langsomt at vågne i deres tempo, og igennem det lys som vil spredes ud fra dem, der forbliver vågne. 

 

Du min ven forbliver vågen – gjorde du ikke det, ville du slet ikke læse dette. Du er et sted i din opvågning - hvor du har valgt - og derfor ikke går tilbage til det der var.

 

Du er der, hvor du ønsker at støtte og hjælpe, således at kloden kan åbne sig for mere lys, og hvor energifrekvenserne kan løftes endnu højere. 

 

Du er et sted, hvor du ved, at verden er nødt til at forandres, for at nye tider kan åbne sig uden krig, sult og nød

 

Din energifrekvens er høj, og den vil - i det som sker lige nu - blive endnu højere, for der tilføres lige nu nye frekvenser igennem det magnetiske felt omkring kloden, som du kobles på, når du er klar.

 

Lidt efter lidt vil din frekvens løftes hen over de næste måneder, og igennem dette løft vil du opleve indsigter og forståelse af, hvad der skal til, for at næste skridt i menneskehedens historie kan tages.

 

Det næste skridt - der fører til fred og balance imellem menneskeheden og kloden, i lys og samhørighed.

Dette skridt der vil forvandle: hvordan menneskeheden lever med hinanden

Det skridt der vil åbne for dybe lag af forståelse for hinanden, og som gør, at mennesket vil blive i stand til at se igennem lag i sig selv og andre, og derved se ind til kernes kraft - og der, min ven, ligger åbningen til samhørigheden.

 

I vil - hen over de næste årtier - se store forandringer i jeres måde at leve på, og der vil komme både kærlige og hårde skub, der vil føre jer længere og længere ind i altets sammenhængskraft. 

 

Og du min kære, kære ven – du er en vigtig del af dette – din styrke, din glæde og dit ønske om at ville dette gør en kæmpe forskel. 

Jo mere du arbejder med dine tanker, dine handlinger, og det du siger – jo mere du kommer fra et rent hjerte og stopper op og mærker ind, inden du handler eller taler – jo hurtigere vil din frekvens løftes – og jo hurtigere din frekvens løftes, jo hurtigere løfter du andres frekvens. 

 

Det er sammenhængens kraft min ven, det er vejen frem og ind i lyset.

 

I kærlighed og dyb respekt for mennesket Kryon

bottom of page