top of page

Kanalisering fra Kuthumi

Min kære ven – du som læser dette

Livet på kloden Jorden, har i det sidste halvandet år været en udfordring. 

 

Meget er vendt op og ned, og mange har haft det svært. 

Historier og holdninger har fløjet over jeres sociale medier, og tonen har til tider været hård, når holdninger har mødtes – præcist som et tordenvejr hvor varme og kulde mødes. 

 

Og dog er alt, som det skal være – hele dette ”cirkus” af: hvad skal man tro på, hvad er men enig i, og hvad er man uenig i, har faktisk gjort noget godt for jeres individuelle og kollektive bevidsthed. 

 

Regeringer verden over har sat alles hverdag i stå og har gjort, hvad de følte de måtte gøre, og andre har gjort, hvad der var nødvendigt, i de situationer de stod i. Nogle har handlet ud fra, hvad lyset ville gøre, og andre ud fra mørket. 

 

Synligheden i alt dette har for menneskeheden været svær at se, og følelser har grebet mennesket - i forhold til hvor den enkelte kommer fra - i situationer hvor noget skal ”løses” og forstås.

 

Alle gamle sjæle har stået i lyset og har gjort det smukkeste arbejde, hvor de har hjulpet lyset med at have den dominerende kraft og styrke til, at den tunge og gamle energi ikke skulle få overtag, og menneskeheden ikke ville blive trukket ind i gamle energistrukturer, som ville skabe yderligere utryghed og frygt. 

 

Og du, min kære ven, er præcis en af de gamle sjæle, der har stået stærkt i lyset og har strålet dit lys ud i verden. Uanset dine holdninger, og uanset din tro på hvad der burde gøres - eller ikke gøres, har du ”spillet” din del i dette sammensurium af: rigtigt og forkert, præcist på den måde som du ”skulle” i forhold til, at den samlede energistruktur skulle åbne menneskehedens bevidsthed til yderligere indsigter, forståelse og kærlighed. 

 

Alt det, som er sket i jeres verden igennem det sidste 1 ½ år, har åbnet til en dybere indsigt i det enkelte menneske, og I vil se, at meget vil forandre sig hen over de næste 7 til 10 år. 

 

Hvor der før var en form for ”grådighed” i specielt den vestlige verden, vil synspunkter og frontkæmpere få mere plads, så en spirende forståelse vil åbne ind til bedre fordeling af ressourcer, og et grundlæggende ønske om at give kloden plads til at heale op vil træde tydeligere frem. 

 

Der vil stadig være udfordringer, og der vil stadig være mennesker, der ikke glider med ind i de nye forandringer - Hvilket også er præcist som det skal være. 

Hver sjæl har sin egen sti at følge, og hver sjæl vågner i mennesket i eget tempo, og netop dette vil også blive mere og mere synligt for gamle sjæle som dig, så disse sjæle, der endnu ikke har plads til at træde tydeligere frem i deres menneskedel, vil blive behandlet med respekt og forståelse som mennesker, selv om de endnu ikke træder tydeligt ind i lysets ”arbejde.”

 

I dig, kære ven, vil en forståelse langsomt folde sig ud, og du vil begynde at se glimt af, hvad hele denne oplevelse har betydet, ikke kun for dig selv men for menneskeheden og klodens udvikling. 

 

Det samspil i jeres energistruktur, som I som mennesker har med klodens energistruktur, vil blive tydeligere, og mange vil begynde at opleve, at kloden taler til dem igennem den sammenkobling, der findes i alle levende sjæle på kloden. 

 

Jeres forfædre vidste, hvad det betød at kloden taler, og I vil så småt begynde at finde tilbage til denne visdom, hvor I åbner jer for klodens og kosmos visdom og ønsker at leve i pagt med denne visdom. 

 

Du, kære ven, er en af forgangsmændene - en af frontkæmperne i alt det nye der vil komme. 

Du er en af bærerne af lysets visdom, der har muligheden for at åbne for jeres forfædres visdom og forståelse for lys og mørke - og for klodens og kosmos energetiske samarbejde med menneskeheden. 

 

Du vil i alt dette opleve nye åbninger, nye indsigter og du vil langsomt forstå, hvorfor denne pandemi og dertilhørende holdninger, handlinger og følelser har været et gode for menneskeheden, selv om det bestemt ikke føles sådan lige nu 

 

Når alt dette er drevet over, når verden er landet i det nye normale, vil du stå på den anden side og kigge ind i en dybere indsigt at dig selv, en dybere indsigt af kloden og en dybere indsigt af dine medmennesker og sjælsforbindelser. 

 

Du vil kunne opleve glimt af indsigt på det kosmiske plan, i form af lys der viser dig ”vejen” mellem alle de muligheder, som energifeltet tilbyder dig, og du vil opleve, at det bliver lettere af følge dit hjerte og din sandhed. 

 

Verden bliver et mere oplyst sted at være, når denne pandemi klinger ud, og mange flere sjæle vil træde frem og stråle deres indre lys over kloden. 

 

En ny tid er igang – en tid med mere kærlighed imellem mennesker.

En ny tid hvor der er plads til at dele ressourcer imellem mennesker, og til at I passer på og forstår det enkelte menneske på en mere indsigtsfuld og medmenneskelig måde. 

 

En ny tid hvor kloden får plads til at heale og vokse, og en ny tid hvor menneskeheden træder et skridt nærmere det kosmiske lys. 

 

I kærlighed og dyb respekt Kuthumi 

bottom of page