top of page

Kanalisering fra Kuthumi

At rejse igennem livet er en smuk gestus, som din menneskelige del gør, når du bevæger dig fra det energetiske plan til det menneskelige plan. 

Når du fødes ind på denne klode for 10. gang – 20. gang - tusinde gang eller 10-tusinde gang, så gør du det af lyst og med et ønske om igen at komme tilstede på jorden, for at arbejde videre hvor du slap sidst.

Mange kanaliseringer har nævnt dette – lysten til at komme tilbage, og mange har nævnt, at det, at komme tilbage i den tid som I mennesker lever i lige nu, er noget af det største, som kan ske for sjælen.

At komme til kloden Jorden i denne tid hvor energier tilføres, menneskedelen trækker sig tilbage for at give plads til, at sjælen kan komme til stede, og med det at kærligheden, lyset og medfølelsen breder sig, er det bedste der kan ske for en sjæl på gennemrejse i livets skole og livets arbejdsplads.

 

I mange generationer, mange liv har mennesket været igennem læring. Læring mod det som var, og det som skal komme. I er som mennesker i helhed på vej tilbage til det, som jeres forfædre vidste: den smukke sammenhæng med naturen – det, at alt har liv, og at alt er energi. Og de vidste, at denne forbundenhed var nødvendig, så det de tog fra jorden, skulle de give tilbage på en anden måde.

 

Og det er denne læring, det moderne menneske arbejder med i øjeblikket. At opdage at I er forbundet i et stort energinet, og at I påvirker hinanden langt mere, end I er klar over - at jorden er en del af jeres forbundenhed, og at når Gaia begynder at mærke, at der skabes forandringer hos mennesket, vækkes dele af hende til live, og hun begynder at give tilbage. 

Denne åbning ind i at give tilbage vil også komme til menneskets bevidsthed, efterhånden som udviklingen på kloden og energien tager til. Der arbejdes i øjeblikket på mange planer for at åbne for denne visdom hos mennesket, og I kan selv hjælpe til.

 

Begynd at lege med tanken om, at når jeg bruger af jordens ressourcer, eksempelvis når jeg tager af det vand, som kommer ud af vandhanen, hvordan kan jeg så give noget tilbage til kloden. Hvad kan jeg gøre for at balancen opretholdes. Det behøver ikke at være præcis det samme. Du kan jo ikke skaffe vand, som du skal give tilbage, uden at du tager det et sted fra. Og det eneste sted, som du kan tage det fra, ville så være fra jorden, hvor du også skal give det til, så det giver jo ingen mening J

Men hvis du i stedet for tænker: hvordan kan jeg hjælpe kloden med at opretholde balancen? Det kunne f.eks. være ved at købe et stofnet i genbrugsmaterialer, som du bruger når du køber ind frem for at købe plasticposer, eller det kunne være, at du samlede noget svært nedbrydeligt op, som lå på jorden, når du gik forbi, og tog det med hen og lagde de i en skraldepand.

Mennesket føler sig ofte så lille i dette store samspil, og mange føler, at de ikke kan gøre så meget, men det er bestemt ikke sandt. Hvis det hele tiden er i bevidstheden, at når du bruger, giver du også retur, så kommer balancen helt af sig selv, og jo flere der gør dette, jo hurtigere breder tendensen sig. Tal ikke om det - gør det – vær det gode eksempel.

 

Efterhånden som denne bevidsthed mere og mere bliver en del af mennesket, vil det næste skridt blive muligt. Det skridt hvor du vil føle dig dybt forbundet med kloden, og hvor du hele tiden har et ønske om at passe på kloden og på din krop; for kroppen bærer dig igennem livet på jorden, og kloden hjælper dig med at vække din bevidsthed, på samme måde som du hjælper kloden med at løfte sig i energien.

 

Det er en og samme proces, og det er et dybt og ægte kærlighedsforhold imellem energier og imellem mennesker og kloden, når det flyder. Når mennesket begynder at føle sig som en del af kloden, vil det åbne ind til nye lag af bevidstheden, så du begynder at mærke andre mennesker på en helt ny måde – du vil begynde at se ind bag det fysiske og se sjælen bagved. Og når denne sjæl træder frem og viser sig, vil du se, at det, du mærker og oplever i dig selv, er præcis det samme, som det der foregår i den hjemløse på gaden, i den person som ikke har de samme holdninger som dig, og i den som du er jordisk dybt forbundet til.

Du vil opdage, at I udsender de samme vibrationer af kærlighed og lys, og at I begge er forbundet til jordens energi. At I sammen skaber den nye klode, hvor der er plads til at kærligheden kan lyse op, og hvor der er fred og balance. 

 

Denne klode af lys og kærlighed er ikke så lang væk. Det er meget op til jer mennesker, hvor lang tid I vil bruge på at nå der hen, hvor alle har en dyb forbundenhed til hinanden og til kloden. 

 

Det er den enkelte, der kan gøre meget, og som kan åbne for, at andre opdager at det nytter. 

Så kære ven, vær ikke bange for at skille dig ud og gøre noget nyt for denne forbundenhed. Vær ikke bange for at lade dig inspirere til at gøre noget andre gør. Se dig omkring og lad andre vise dig vejen, som du viser dem vejen.

 

Jo flere der har fokus på at samarbejde med kloden og skabe balancen, jo flere vil åbne for at bevidstheden åbner for den energiindstrømning som kommer i øjeblikket, hvor netop forbundenheden er i fokus. 

 

Forbundenheden er vejen ind til lyset i dig selv, ind til lyset i andre, og ind til det sted hvor livet, som menneske på kloden, vil ændre sig markant. Hvor alt vil være skabt i medmenneskelighed og forståelse for balancen og forbundenheden, og hvor der derfor ikke vil være plads til grådighed og magt for egen vindings skyld.

 

Mennesker vil se det enkelte menneske med kærlighed, og fordi dette sker, vil den mørke energi forsvinde fra kloden. Det vil ikke være muligt for denne mørke energi at holde fast i de mennesker, som i øjeblikket bliver taget af gammel og tung energi, og det vil ikke være muligt for dem at gøre ting, som ikke gavner samhørigheden og kloden. 

For når flere og flere lyser op og lader disse energistrømninger trænge dybt ind, så banes der vej  ind til områder af sjælen, som får plads i det enkelte menneske, og når dette sker, vil flere og flere vise andre vejen de skal gå. Dem som er underlagt magtfulde og grådige mennesker, vil få modet til at sige fra, og dem som udøver magt og grådighed vil fejle og må enten ændre adfærd eller dreje nøglen om i deres virksomhed, eller forsvinde fra den post hvorfra de har udøvet magt og grådighed.

 

Så min kære kære ven, lad dig lede af energien, brug din viden og din vilje til at finde balancen, imellem det du bruger af jordens ressourcer, og det du giver tilbage. Åben dit hjerte for de energiindstrømninger, som sendes til kloden i øjeblikket. ALT hvad du gør hjælper, ALT hvad du gør skaber en positiv forandring og flytter menneskeheden og kloden mere og mere ind i kærlighedens lys og energi.

 

I kærlighed til mennesket Kuthumi

bottom of page