top of page
nibras-al-riyami-nwzBOsmrhy4-unsplash.jp

Kanalisering fra Kuthumi

Kærlighed min ven – hvad er det?

Kan du forbinde dig til kærligheden i dig selv, eller søger du kærligheden uden for dig selv?

 

Du består af ren kærlighed i din essens, og inden du betræder denne eller andre kloder i en fysisk eller æterisk krop, findes der ikke andet end kærlighed i din dybeste essens.

Dit oprindelige ophav af energetisk substans er kærlighed, og denne kraft i dig er så stærk, at hvis du var i fuld kontakt med den i din fysiske krop, som du bevæger dig i på denne klode, ville lyset være så stærkt, at din fysiske krop ville gå i opløsning.

 

Når du kommer til kloden og indtager din fysiske krop, kommer du derfor kun med en lille del af, hvad du i virkeligheden er.

 

Du ”betræder” forsigtigt menneskekroppen, og mærker efter hvor stor en del af dig selv, du kan tage med i forhold til en lang række overvejelser som

  •        Hvad er dine muligheder på kloden i dette liv

  •        Hvilke læringspunkter vil du undersøge

  •        Hvilken sammensætning af sjæle er du en del af 

Disse overvejelser gør du sammen med et råd af universelle strukturer, der viser dig dine muligheder og læringspunkter, og sammen finder I den bedste måde, at betræde kloden på i din fysiske struktur. 

 

Denne beskrivelse er naturligvis beskrevet med menneskeord, for at det er muligt for os at få det ind i en struktur, som din menneskedel forstår. Sammensætningen og overvejelserne er langt mere komplekse i en multidimensionel struktur, som du kun kan forholde dig til, når du er her hos os og i ikke-fysisk tilstand. 

 

Kære ven, hvorfor fortæller vi dig alt dette?

 

Jo ser du, i dig - i din fysiske krop - bor denne kærlighed som er en lille del af dig, men denne lille del af dig er forbundet til hele dig, som sameksisterer på en anden frekvens, og som hele tiden er i kontakt med dig, uanset om du er dig det bevidst eller ej. 

 

Vi vil, med denne besked, give dig mulighed for at undersøge denne ikke-fysiske del af dig selv, for igennem disse skrevne ord vil kontakten blive stærkere, og du vil kunne fornemme mere af dig selv, end det tidligere har været muligt. 

 

I dig findes kærligheden, for du er kærligheden, så den kan ikke være ikke-eksisterende i dig. 

Dette kan være svært at forstå for mennesker, som i store dele af deres menneskeliv har følt sig uelsket, og igennem denne følelse er begyndt at tro på, at de ikke er værd at elske, og derfor heller ikke elsker sig selv. 

 

Men ser du, dette handler ikke om - om du føler dig elsket eller ej – det handler ikke om - om du elsker dig selv eller ej. 

For da du er kærlighed, og kærligheden er ren, så kan du kun elske dig selv - og andre dig, og du er ikke i stand til at give slip på denne energi, som du består af, for gjorde du det, ville der ikke være et dig. 

 

Din forbundenhed til din egen dybeste essens af den rene kærlighedsenergi er der, hvor du skal sætte dit fokus, og der hvor du skal finde dig selv, og forstå hvordan du finder ind til det, som I mennesker kalder: at elske sig selv.

 

En menneskeforståelse af kærlighed og selvkærlighed er, at man kan lide sig selv – holder af sig selv og synes, at det man består af, er som det skal være – det kan være krop, tanker, følelser og adfærd. 

 

Den universelle kærlighed, som du i virkeligheden er, er langt mere, den rummer det klareste lys og energifrekvenser i sit højeste aspekt, og den flyder ubegrænset og uhindret i alle energetiske strukturer. 

Energifrekvensen, som du er, rummer kernen i altet, og med det mener vi, at den rummer visdom, om alt som var, alt som er, og alt som vil komme.  Den holder en energifrekvens så høj, at den er forbundet til alt energetisk struktur, og igennem denne energi kan du række ud og modtage hjælp og vejledning .

Igennem energien henter- og tilfører du visdom, til alt det som består, og du forstår, at alt er forbundet i et - for mennesket - komplekst net af sameksistens.

 

Din vej til denne del af dig selv, går igennem dit hjerteområde, og igennem brugen af de energifrekvenser som i mennesker kalder jeres chakraer. 

 

Den dybeste kontakt finder du ved at åbne for disse chakraer, og tillade at energien flyder igennem dig som menneske. For giver du denne tilladelse, vil processen automatisk gå i gang.

Energi i denne form venter på tilladelse, og det er vigtigt, at du giver denne tilladelse, for at flytte dig ind i den opvågningsproces der bringer dig i en dybere tilstand af kontakt til din oprindelige essens af kærlighed.

 

Tillad dig selv at være åben for dette – sig ja til de nye oplevelser af energi, og til forandringer der kommer ind i dit jordiske liv. 

Sig ja til, at mærke dig selv med alt hvad der er - både det menneskelige og det ikke fysiske, jo mere du tillader, jo mere åbner du ind til din kerne, din essens. 

 

Du er kærlighed, du har altid været kærlighed, og du vil altid være kærlighed! – at du føler det anderledes, er menneskeskabt, og er i dybeste forstand ikke sandheden, selv om din menneskedel sagtens kan føle, at det er sådan. 

 

Gå med os nu, min ven - ind i dit dybeste aspekt af dig selv – åben dig for den vej vi viser dig lige nu, imens du læser dette.

Tillad dig selv at mærke, hvad disse ord gør ved dig, og flyd med det, som vil ske i dit indre, når du slipper denne tekst. 

Hvis du giver dig tid i stilhed - efter disse ord - vil vejen åbne sig for dig, og du kan igennem denne vej søge indad, eller udad, afhængigt af, hvordan du mærker energiens flow. 

 

Lad dig tage af dette flow, lad dig føre. 

 

Når først du kender vejen, når først du har tilladt dig selv at følge flowet, kan du selv starte denne proces igen, hvis du vil. 

Jo mere du er søgende i din egen essens, jo mere du er åben, for det som sker, og jo mere du blot flyder med, jo mere vil du begynde at mærke denne energetiske frekvens af dig selv, som vi taler om. 

 

Så kære ven, det er nu, det er tid - luk din øjne, mærk dit hjerteområde og tillad, at energi-flowet åbner sig, og tager dig med. 

 

I kærlighed og dyb respekt for den vej du betræder, og for den vågenhed du tilfører din udvikling Kuthumi 

bottom of page