top of page

Kanalisering fra Kristus

Kære ven du som læser dette.

En klode i oprør – en klode i frygt – en klode i en tilstand af afventende undren og uforstående i forhold til: hvordan kunne dette ske?

 

Og dog en klode, der fra et større perspektiv lyser op og er på vej ud af frygten og magtens greb.

 

Det som sker på jeres klode er endnu et step i den rigtige retning, også selv om det umiddelbart ikke ser sådan ud. 

Det er en del af opvågningen i den vestlige verden, hvor krig og ufred ikke har været tæt på jeres indre værdier længe, og udelukkende har haft sit indtog gennem terrorens greb. 

 

Nu viser magtens mænd igen tænder, og denne gang fra et andet sted end I har været vant til. 

 

Det vil skabe usikkerhed, og det vil skabe frygt i mange.  

Det indre lys, der står for kærligheden i alt, er dog tændt i mange, og derfor har frygten svært ved at få fat og folde sig ud. Det er tydeligt, at selv om det er svært at være i disse oplevelser, er den udadrettede handling hos menneskeheden: medfølelse og kærlighed, - frem for frygt og usikkerhed for hvor dette skal føre hen. 

 

Ser du kære ven, skiftet, fra det vi her vil kalde fra mørke til lys, er sket. De mennesker, der er vækket til sjælens kald og til lysets vej, er nu så mange, at mørket ikke kan få fat, uanset hvad der kastes i hovedet på menneskeheden. 

Og dette forsøg, denne krig, er bevis på, at de sidste kræfter sættes ind fra mørkets side for at genvinde fodfæste. Men det vil ikke ske. 

 

Menneskeheden er nu et sted, hvor lyset træder så kraftigt igennem, at behovet for at være medmenneskelig og åben overvinder alt. 

Diplomatiet og sammenholdet træder tydeligt frem og viser sin skønhed, og det vil bringe menneskeheden ind i nye åbninger af kærlighed og glæde. 

 

Du kære ven er en del af denne kærlighed og denne glæde. Du står i dit strålende lys og sender bølger af dette ud, uden du er bevidst om det.

Dit behov for din gang på denne klode, i dette liv, vises nu for dig, og du vil forstå, at du har valgt at være på denne klode på dette tidspunkt for at hjælpe med at lyset får plads på kloden, så mørket vil være nødt til at give slip. 

 

 Den gave, du tilfører dette arbejde, er dyrebar og dybt respekteret, og vi glædes ved at se, at ”planen” lykkes for os alle. 

 

Når du spreder dit lys, og ikke lader dig tage af frygt, og når du åbner dine arme og tager imod det som sker, sender du bølger af lys og kærlighed ud i energistrukturen og ud i universets struktur,  som gør at energiskiftet tager fart. 

Mange af jer gør dette netop nu, og denne fælles åbning, og holden fast i kærligheden og medfølelsens kvaliteter gør, at åbninger i energistrukturen kan få plads og skabe nye åbninger. 

 

Vi støtter jer i dette arbejde, og du skal vide, at vi står side om side med dig og holder dit lys og din kærlighed. 

 

Vores glæde er stor, når vi ser, at I tager imod dem, som lige nu har det svært. For denne adfærd er netop det, som vil åbne for, at I begynder at se, at uanset hvem der har det svært, og uanset hvem de er, vil medfølelsen og åbenheden skabe en tryghed hos disse mennesker, og dette vil åbne ind til deres opvågning. 

Det betyder også, at mennesker der før har følt sig uvelkommen og uønsket fremover vil blive taget mere kærligt imod, for denne krig som I oplever i øjeblikket, vil åbne verdens øjne for, at der er mange mennesker, der uønsket er blevet en del af noget, som få har været skyld i, og menneskeheden vil se, at der er lys i alle, uanset hvor svagt det er. 

 

Når dette sker vil kærligheden på kloden træde endnu tydeligere frem, og de, som ikke vil kærlighedens og lysets vej, vil fejle.

 

Mørket kæmper fortsat for sin overlevelse, det ser du kære ven, men lyset vinder. Der er ikke i det ”store overblik” i mange dementionsstrukturen - et eneste udfald der viser, at mørket kan vinde. 

 

Da I bevægende jer over i den nye struktur i 2012, viste der sig retninger som kun kunne ende i lys og kærlighed, og at vejen for kloden til at træde fuldt og helt ind i nye dimensioner var lagt, og dette er kun blevet stærkere og tydeligere igennem de sidste år. 

 

I er på en vej, som menneskehed, i bølger af 3 x 7 år, og igennem disse tre bølger, vil I se, at flere og flere fuldt og helt træder frem i deres lys. 

Du kære ven, der læser dette, er vejviser. Du går sammen med mange og baner vejen for dem, der fortsat bliver taget af frygt, usikkerhed og af mørkets energi. 

Igennem din måde at leve livet på, viser du vejen ind i lyset og ind i kærligheden. 

Hold fast min ven, søg menneskelig støtte fra andre, der som dig træder lysets vej. Ræk ud til os,

vi er tættere på end nogensinde før, og du ved, at du kan mærke os, hvis du vil. 

 

Brug dit smukke indre lys til at tage kontakt til os, og vid at uanset om du fornemmer vores tilstedeværelse eller ej, så er vi her. Støttende står vi ved din side, og bærer dine byrder der kan tynge dig for at træde fuldt og helt frem i dit strålende lys. 

 

Kærligheden og lyset træder frem i alle – vi ser det i strukturen, og vi vil vise dig det igennem dybe meditationer og drømme, hvis du ønsker dette. 

 

Min kære ven, vi takker dig for dit utrættelige arbejde for energien, og for denne klodes udvikling.

Lad os tage din hånd og lad os fælles bevæge os fremad og udad i lysets energi. 

 

Kristus

bottom of page