top of page

Vejen frem - Kanalisering fra Kuthumi

Energistrukturen folder sig langsomt ud, og menneskeheden vågner.

Nye tider – nye oplevelser – nyt liv – sådan føles det for mange mennesker i denne tid. 

Det er som om jeg mærker, at noget nyt er på vej, som om der kommer til at ske noget, der vil forandre hele vores måde at være i verden på. Ord og tanker som disse, er efterhånden ikke helt unormale. Mange menneske begynder at mærke, at de nye højere vibrerende energistrukturer får mere og mere plads i Gias energistruktur, og i deres egen energistruktur. 

 

Denne opvågning til ”noget nyt” er vejen ind i en ny måde at være på, en ny måde at tænke på, og en ny måde at relatere sig til sig selv, til andre og til kloden på. 

 

Vi ved, at du er en af dem, kære ven, der mærker disse energier. Vi ved, at du er en af dem, der går igennem en større opvågning, og vi ved, at det ikke altid er let. 

 

Livet som du kender det – din hverdag og din måde at være dig, og at være sammen med andre - føles mere og mere som om, at alt i dit liv er vendt på hovedet. Som om du ikke kan finde ud af, hvad næste skridt skal være – selv om du ved, at det næste skridt du tager, er rigtigt for dig, for kloden og for universet. 

 

Du bevæger dig i ukendt land, og energien ”puffer” kraftigt til dig og til din livssituation, de steder hvor du ikke handler. 

Nogle oplever at relationer brydes, nogle at job mistes og nogle mister mennesker de holder af, fordi de vender ”hjem”. For mange er denne udfoldelse af energistrukturen voldsom og svær. 

 

Andre glider igennem på mere blide bølger og mærker kun små skvulp i deres liv – ”rider” på en måde på disse små skvulp, og udefra ser de ud til at klare denne opvågning lettere. 

 

Sandheden er, at du har valgt din vej, og din læring, længe før du kom her – du har indgået aftaler med andre sjæle om, at I løfter hinanden, og I hjælper hinanden med at vokse og forstå – og derfor opleves opvågningen - set ud fra menneskesyn - så forskelligt. 

 

Men fra din sjæls perspektiv, er du lige der, hvor du skal være, du oplever lige det, du skal, og du håndterer det præcist efter den- eller de aftaler, du har indgået. 

 

For dig der føler at energistrukturens udfoldelse er svær, beder vi dig om at bruge tid på at mærke ind i dit hjertes center, og tillade dig selv at åbne for energien. 

Fra dette sted vil du mærke forståelsen, indsigten og glæden ved at være en del af denne opvågning, og du vil blive i stand til at tage ”din sjælsdel i hånden”, når menneskelivet føles svært. 

 

For dig der rider på bølger og skvulp, vil vi bede dig om at være nænsom imod dig selv og imod andre. At mærke dit indre, når du føler, at dit liv (heldigvis) er lettere end andres, og sende kærlighed til dem, som har en menneskelig tungere og mere fastlåst opvågning end dig. 

 

Vi ved, at ”vejen” kan føles lang, og vi ved, at utålmodigheden bremser manges opvågning. 

Vi er i et konstant energetisk samarbejde med dig, kære ven, og vi holder henholdsvis tilbage og skubber, ud fra den ”kontrakt” vi har indgået. 

 

Vi støtter dig i vores fælles aftale, og vi beder dig om at søge kontakten til os igennem dit sjælspunkt. 

 

Dit sjælspunkt er dybt i din energistruktur og kan mærkes på mange måder. Vi vil der guide dig til denne kontakt, så du altid vil kunne mærke dig selv og mærke vores samklang. 

 

Så kære ven, sæt dig godt tilrette, og lad os lede dig dybt ind i dette smukke punkt, hvorfra alt er skabt, og alt er forbundet. 

 

Når du laver denne øvelse, vil vi opfordre dig til at give dig god tid i hver del, som du ledes ind i.

Du er skabt af energi, og de dele, som du igennem denne øvelse gennemgår, er dine energetiske lag, som alle har en grundstruktur.

Grundstrukturen er påvirket at dine jordiske liv, og derfor kan nogle af disse lag være svære at bryde igennem. 

Oplever du at gå i stå undervejs i et eller flere lag, bliv da i det lag der bremser dig, og tillad dig selv kærligt blot at være der, og mærke at du er tilstede i dette lag. 

Langsomt vil energien åbne sig, og når du menneskeligt er klar, vil gennembruddet komme, og du kan fortsætte til næste lag.

 

Så træk vejret dybt min ven, og mærk dit hjerte – brug tid på at falde til ro, og tillad dig selv  blot at sidde og mærke din vejrtrækning og dit hjerte, så længe du har brug for det. 

 

Når du føler dig klar, forestil dig så, at du langsomt åbner for dit hjertes energi – blot giv dig tid og tillad at energien folder sig ud – Du skal ikke opnå noget med dette – du skal intet gøre - blot tillade at det sker. 

 

Langsomt åbner hjertets energi sig, og du flyder nu med ind i denne energi – giv slip på at skulle noget bestemt, og giv slip på at skulle mærke noget bestemt – blot mærk hvad der  sker, og gå med det der sker. 

 

Dybere og dybere sendes du ind i dit hjertes energi, og langsomt åbnes et nyt energilag i dig. Gå med denne energi dybere og dybere ind i energien – giv slip, og tillad dig selv at flyde med. 

 

Energilag efter energilag åbner sig, og du flyder dybere og dybere ind til essensen af din energistruktur. 

For hvert lag du flyder igennem, pilles tanker og følelser af, for hvert lag bliver din tilstedeværelse mere og mere klar og åben, og for hvert lag giver du mere og mere slip, og tillader dig selv at mærke din egen smukke energistruktur. 

 

Energien i dit indre er forbundet til samklangen af os 

Energien i dit indre er forbundet til udspringet af alt som er skabt

Energien i dig indre er dig og os 

Energien i dit indre er universets og lysets hjem 

Energien i dit indre ER

 

Kære ven, bliv i denne tilstand, så længe du har brug for det. Når du føler dig klar, ”tag så tilbage” til dit jordiske liv, og tag, for hver gang du laver denne øvelse, en lille smule af din indre energi-struktur med tilbage, og lad den integrere i dit liv. 

 

Denne øvelse vil hjælpe dig til at være i de forandringer, der sker i energiens struktur, og som påvirker dig og alle mennesker på denne klode. 

 

Vi har tidligere talt meget om, at energien er ændret, at højere bevidstheder byder ind med energier og hjælper kloden Gaia, og at der er tale om et skift i menneskehedens bevidsthed. 

Du mærker det tydeligt nu, og din menneskedel følger med så godt som muligt. 

Så hjælp din menneskedel på vej ved - stille, roligt og kærligt, at hente din indre sjæls- og hjertes energi og integrere den ind i dit jordiske liv.

 

I kærlighed til menneskeheden Kuthumi

bottom of page