top of page

Kanalisering fra Kuthumi

Min kære ven, du som læser dette.

 

Tiden er inde, tiden er kommet. 

Tiden har faktisk været et stykke tid, og dog har mange ikke handlet på det, som ligger i tiden.

 

I tiden finder du fornyelse, kærlighed, medmenneskelighed og ikke mindst muligheden for, at du kan dykke dybt ind i egen essens, og handle fra det sted i dig selv der er i dyb forbundenhed til alt.

 

Det, vi ønsker at sætte fokus på i denne besked til dig, er netop denne mulighed for at dykke dybt ind i egen essens. 

Ind i væren, og ind til det sted, hvorfra du kan mærke kosmos hjertes slag. 

Herfra flyder kun kærlighed, og herfra er alt en ”leg”, hvor du har mulighed for - let og ubesværet - at lægge din energi og dit fokus præcis der, hvor det giver bedst værdi for dig og for helheden. 

 

At komme fra denne indre essens, er at komme fra kosmos hjerte.

At handle fra dette sted, betyder indre sandhed og indre kærlighed. Og åbner du dig for denne strøm, vil du åbne for et naturligt flow af energi, der strømmer til dig fra kosmos, og som viser dig dine muligheder, og hvilken åbning -  et valg af en mulighed - vil give. 

 

Det vil på en måde sætte dig uden for tid og sted således, at du bliver i stand til - på de indre planer - at fornemme dine muligheder og konsekvenserne af de valg du træffer. 

 

Når du vælger din retning ud fra hjernens perspektiv, vælger du fornuftigt og ud fra at stilne dit egos strukturs behov for tryghed og overlevelse. 

 

Når du vælger ud fra din indre essens, vælger du ud fra dit hjerte, og derigennem ud fra kosmos hjerte, og via dette valg åbner du ind til essen af alt der er forbundet. 

 

Dine valg påvirker ikke kun dig selv og dine liv (nuværende, tidligere og fremtidige), det påvirker også alt andet i universets struktur. Og ved at ”vælge fra dit hjertes essens”, vil du altid vælge ud fra kærlighedens bølger og derfor vælge det, som er bedst for dig og hele kosmos dybe forbundenhed ind i alt der eksisterer. 

 

Kære ven, kære menneske, vi vil nu tage dig med ind i dit hjertets struktur og i din indre essens. Her vil du få muligheden for at mærke kosmos hjerteslag, således at du til enhver tid vil kunne søge ind til dette sted og hente viden og vejledning, og benytte dig af din egen indre kosmiske visdom, til at mærke og vælge dine handlinger fra det dybeste sted i dig selv. 

 

Så sæt dig godt tilrette og slap af i din fysiske krop – Giv slip på spændinger og bekymringer igennem din livgivende vejrtrækning. Tillad dig selv blot at give slip på alt det, som spænder din krop og dit sind op. 

Blot slap af og giv slip. 

 

Fra dit indre begynder der nu at strømme et gyldent lys. Følg dette lys, hvor end det tager dig hen. 

Tillad dig selv at gå med dette gyldne lys uden formål, uden ønske om at opnå noget bestemt, udelukkende for blot nysgerrigt at følge lyset der strømmer fra dig indre, og for at opleve hvad der sker, når du vælger at følge det.

 

Giv dig god tid, og lad lyset tage dig hvorhen, det nu er bedst for dig. 

 

Nu åbnes en portal over din menneskelige del, hvorfra der strømmer gyldent og sølvagtigt lys. 

Du bliver fuldstændig omsluttet af dette lys, og det trænger dybt ind i dig, ind i din fysiske krop, ind i dine energetiske lag, ind i dine celler, og i din jordiske DNA. 

Tillad dette at ske. 

Giv dig igen god tid og lad blot energien fylde hver en del af dig ud - både fysisk og energetisk 

(brug gerne 10 til 15 minutter i dette lys).

 

Når du føler dig fuldstændig fyldt op, bed da om, at åbning til din indre essens, og om at du bliver forbundet til det gyldne sølvagtige lys fra portalen.

Sid blot og mærk, hvad der sker i dig, når dette lys får lov til at forbinde sig til din essens. 

Igen er der ikke noget formål, og der er ikke noget bestemt, du skal føle eller opleve. 

Blot vær nysgerrig og sid i sammenkoblingen, og mærk hvad der sker, uden ønske om noget bestemt, og udelukkende med en tilladelse fra dig om, at det sker. 

 

Når du mærker en form for forandring, giv da slip i dit indre ved at tage en dyb indånding og ånd kraftigt og langsomt ud – ved udåndingen kommer dit slip helt naturligt. Mærker du, at du har behov for flere udåndinger for at kunne slippe, så brug dit åndedræt til dette, så længe du har behovet. 

Langsomt vil dit sind slippe sit sidste tag, og energien vil føre dig blidt og stille ind i sammenkoblingen til kosmos midte og forbinde dit hjertes slag med kosmos hjertes slag. 

 

Bliv i denne tilstand, så længe du har behovet for dette – lad dig fylde op af kosmos energi, og tillad dig selv blot at være i sammenkoblingen med kosmos uden formål. 

 

Hvis du vælger at lave denne indre rejse og sammenkobling jævnligt i din dagligdag, vil denne sammenkobling blive mere naturlig for dig, og langsomt vil den blive en del af din måde at være i verden på. 

 

Det er en støtte og en hjælp til dig i dit liv – Det er et ønske fra os om, at du skal se dit fulde potentiale, og at du skal gå mesterens vej som oprindeligt ”tænkt” 

 

Det er et håb fra os om, at du åbner dig endnu mere for kærlighedens og glædens energistrukturer og lever dit liv i bevidsthedens lys.

 

I kærlighed og dyb respekt Kuthumi

bottom of page