top of page

Kanalisering fra Andromeda

Energetiske åbninger er på vej til mange igennem de energistrømme, der over længere tid har været kanaliseret til kloden Jorden. 

Mange har mærket disse strømme, og mange har haft udfordringer med at finde deres ben at stå på.

 

Disse strømme er hjælp til menneskeheden, og til kloden, så det løft, som er i gang, kan ekspandere hurtigt og effektivt. 

 

Sammenhængen imellem disse strømme, menneskeheden og kloden er vigtig. Dette fordi de er en fælles påvirkning af hinanden, som åbner for yderligere fremdrift og yderligere muligheder for at flytte sig ind i nye ”vibrationer” og energilag. 

 

Hvad mener vi så med dette: Jo kære ven, du påvirker kloden og strømmene, kloden påvirker dig og strømmene, og strømmene påvirker dig og kloden. 

 

ALT hvad du gør, siger og tænker reflekterer sig ind i kloden, og ind i disse strømme og trækker strukturen i energien i forskellige retninger. 

Tænker du, at noget er svært, så bliver det svært for dig og for kloden.

Føler du, at livet er tungt eller forvirrende, så bliver det tungt og forvirrende for dig og for kloden.

Handler du ud fra nød og indre tvang, så bliver livet op ad bakke, og du og kloden vil i disse perioder stå i stampe.

 

Mærker du i stedet efter i dit indre, og finder din indre glød og går med den, i alt hvad du gør, bliver livet helt anderledes. 

Du vil da opleve, at ”livet går din vej”, og at du får hjælp fra energien fra den klode du bebor. 

 

Dette betyder ikke, at livet i perioder ikke kan være svært, og der kan være meget at forholde sig til, men det betyder, at du igennem din indre glød håndterer dit jordiske liv anderledes. Og du bruger både dig selv, kloden og strømmene på en måde, så det løfter dig og hjælper dig til at se åbninger og muligheder. Og du bliver i stand til at skabe tiltag, som bringer din bevidsthed hen i en tilstand, hvor du udvider dit perspektiv og din forståelse af sammenhængen imellem alt. 

 

Hvordan finder du så denne indre glød, kære ven. 

Fokus, indre bevidsthed, og åbning af indre energistrukturer er vejen ind. 

 

Det er tid til at mærke indad 

Det er tid til at have fokus på, hvad du mærker i forskellige situationer 

Det er tid til at have fokus på dine tanker og dine følelser

 

At kigge indad - indad - indad - og med det mener vi, at det er tid til være mere til stede i egne følelser, egne tanker og egne handlinger. 

 

Det er tid til at reflektere over, hvad der sker i forskellige situationer. Undersøge ”hvad gjorde jeg, hvad følte jeg, og hvad tænkte jeg”. 

 

Og herfra komme så det nye ☺

For i stedet for at tænke over: hvad kunne være gjort anderledes, og hvad gjorde den anden, så er det ”blot” at have fokus på at reflektere, og se situationen som den var. 

 

Du skal ikke forsøge at lave noget om eller forstå, du skal blot sidde og genspille situationen i dit indre, mærke tanker og mærke følelser, og lade det være, som det nu engang er. 

 

Igennem denne observering vil den indre forståelse få plads, og du vil lære dig selv at kende på en ny måde. 

Langsomt vil du komme tættere og tættere på dit dybeste indre - din indre glød - dit oprindelige dig. 

Og du vil opdage, at bruger du tid og fokus på at observere dit indre på denne måde, vil hele din måde at se verden og dig selv på ændre sig. 

Situationer, som før har været svære at være i, vil lette, og du vil begynde at glide mere ud og ind af disse situationer på en mere let og lys måde, som vil give en indre ro, i alt hvad du oplever i livet, uanset hvor svær situationen er. 

 

Din indre glød findes dybt i dit indre, det ved du, for du mærker den – måske ikke så tit som du kunne håbe på – men du ved med 100% sikkerhed, at den er der. 

Ved at skabe denne indre opmærksomhed på dig selv, og ved at investere tiden i dig selv, og på dit indre, vil gløden træde tydeligere og tydeligere frem, og guide og hjælpe dig i alle livets vilkår. 

 

Og strømmene og kloden vil respondere på dette. Du vil blive støttet og skabe åbninger, der reflekterer tilbage til dig, så det indre ”arbejder”, du starter, sendes ind i en hvirvelvind af udvikling og fremdrift. 

Man kan på en måde sige, at det er som en cykelrytter, der lægger sig i slipstrømmen af en anden og bliver båret frem. 

 

Kære ven, vi glædes ved din gang på kloden, og det lys du bringer til den. Vi fornøjes ved at opleve, hvordan du bærer dit lys ind i mørket, og bringer bevidsthedens fokus ind i alt. 

Gør det endnu lettere, og gør det endnu smukkere ved at bringe din indre bevidsthed om din indre glød ud til din ydre bevidsthed, og skab disse indre hvirvelvinde, der vil åbne sig og bære dig frem. 

 

I kærlighed og dyb respekt for din indre glød og din gang på jord

Andromeda 

bottom of page