top of page

Kanalisering fra Kuthumi om "behandlingsformen"

Behandlingensformen er forløsning af blokeringer, som forhindrer dig i at leve fuldt og helt i kærlighed til dig selv og andre

 

Denne behandlingsform bringer dig nærmere dig selv. Den åbner ind til nye dybder af din sjæls potentiale, så du bliver mere autentisk i dit udtryk både over for dig selv og over for andre.

 

Den fjerner gamle blokeringer, som har hobet sig op i din energi, og som hindrer dig i at træde fuldt og helt ind i den nye tid, hvor livet og lærdommen findes i glæde, kærlighed og medfølelse til dig selv og andre.

 

Den åbner ind til livet selv, så du får mulighed for at være dig selv med alt det smukke, som du indeholder.

 

Behandlingsformen forløser og afbalancerer i tre faser

1.

Når stenen bæres, bringes områder frem som har brug for at blive forløst. Nogle områder skal italesættes for at de forstås, andre områder skal blot ”bæres” frem.

2.

Forløsningen italesættes igennem en ”rengøring” af din energi, hvor de tungeste af områderne ”vises” for dig på sjælsplan, i et samarbejde imellem din sjæl og andre sjæle så energierne forløses, afbalanceres og udveksles.

3.

Sidste del af afbalanceringen sker så i den sidste sten, som du efterfølgende vil få udleveret, så din nye energistruktur lettere falder ”på plads”.

Det vil blive lettere for dig at lande i det nye, og du vil føle dig klar og styrket.

 

Disse behandlinger vil efterfølgende komme til udtryk i dit daglige liv, da du selv og omverden vil se dig med nye øjne, mere klar, mere åben, og mere kærlig i dit udtryk.

 

Et liv i lys og glæde er det, som alle mennesker ønsker, og det er det, som vi ønsker. Vi ønsker at hjælpe dig til, at du åbner ind til den del af dig selv, som kan se, at du allerede er et liv i lys og glæde.

At du allerede kan leve det liv, hvis du vil.

Vi ønsker at hjælpe dig med at fjerne alt det som du slæber med dig fra dette og tidligere liv som binder dig til det du tror du er i stedet for at være det du i virkeligheden er.

Vi ønsker at give dig mulighed for at træde ud af disse bindinger, så du kan komme fuldt og helt tilstede i kærligheden og blive i stand til at takle alle livets hændelser i medfølelse til dig selv og andre.

Medfølelse er vejen ind til en klode uden krig og splid, og det er der i mennesker bevæger jer hen imod. Flere og flere viser vejen og træder tydeligere og tydeligere frem i lyset og kærligheden, og det ligger os meget på sinde at hjælpe dermed.

Denne behandlingsform som er blevet givet, støtter dig i denne proces, så du hurtigere kan træde fuldt og helt ind i lyset. Den åbner dine øjne for hvem du i virkeligheden er bag alle de historier du har spundet om dig selv, og om hvordan livet skal være.

 

Lag efter lag bliver pillet af, noget som I mennesker ofte symboliserer som”spirituel” udvikling. Hvis vi skulle bruge en anden symbolik, vil det være, at tiden er kommet til at du åbner din øjne og ser livet i alt sin skønhed.

Du er ikke kommet her for at lide og lære igennem lidelse. Du er kommet for at elske og for at sprede lys på kloden, og dette gøres ved at du åbner dine øjne for hvem du i virkeligheden er bag alle disse lag af slør. Lad os hjælpe dig med at fjerne disse slør, lad os hjælpe dig igennem denne proces, så du i tillid til livet åbner dine smukke øjne ind til sjælens lys, og lader det stråle i al sin skønhed i dig selv og sprede sig ud over kloden.

 

I kærlighed til dig Kuthumi

bottom of page