Meditation: Bevidsthedens cirkel
man. 07. mar. | Valby

Meditation: Bevidsthedens cirkel

Meditation kanaliseret fra Alcazar og Kristus energien. Meditationsformen lærer dig at have fokus på kærlighed, sandhed, tillid og overgivelse, så vi bliver i stand til at se livets oplevelser igennem glæde og kærlighed.
Man kan ikke længere tilmelde sig

Tid & sted

07. mar. 16.30 – 21.00
Valby, Hestehaven 5 2tv, 2500 Valby

Om begivenheden

Alt hvad vi gør, tænker og siger, har en effekt på, hvordan vores liv udfolder sig.

Vores reaktioner på oplevelser, og vores tro og overbevisninger skaber mønstre der efterfølgende folder sig ud i vores liv.

Hvordan vi vælger at reagerer, er derfor afgørende for, om vi skaber et liv fyldt i glæde og lethed, eller om vi kæmper os igennem udfordringer og svære situationer.

Denne meditationensform fjerner lag af handlemåder og fremtidige mønstre, som vi danner igennem vores tanker, følelser, handlinger og overbevisninger.

Den lærer dig at have fokus på kærlighed, sandhed, tillid og overgivelse, så du bliver du stand til at se livets oplevelser igennem glæde og kærlighed.

Du kommer i meditationen til at "gå igennem” de fire områder, hvilket giver dig mulighed for sidst i meditationen at ”træde ind” i åbningen af et nyt lag af dit  bevidsthedsfelt.

For hver gang du gennemgår en bevisthedenscirkel, kommer du dybere og dybere i kontakt med den del af dig, som du i virkeligheden er. Og du begynder at ændre dig, så du både indvendigt- og i handling kommer fra et nyt og mere kærligt sted.

De fire områder er:

Kærlighed

Vi åbner ind til kærlighedens energier imellem egen sjæl og din menneskedel.

I denne fase ændrer du mønstre i forhold til, hvordan du ser sig selv og andre, og du åbner ind til at se alt igennem kærlighedens øjne.

Sandhed

Du kommer i kontakt med din egen indre sandhed og til Sandhedens tempel.

Du får mulighed for at mærke:

-  hvad er godt for mig, og hvad er ikke godt for mig

-  hvad er godt for sammenhængen, og hvad er ikke godt for  sammenhængen

Du får modet til at være sand i handling og ord

Tillid

Der åbnes til tilliden om, at de ændringer, du gerne vil have i eget liv, vil ske

Du vil kunne mærke din indre tro og visdom, så du ser, at alt sker af en årsag, og alt hvad du gør påvirker alt omkring dig, ligesom alt omkring dig påvirker dig.

Der skabes en indre tillid til, at livet er godt, og