top of page
beyond-3265854_640.jpg

Kanalisering fra Kuthumi 

Repræsentant for en gruppe af bevidstheder

Kære ven

 

Et liv i ro – et liv i balance – et liv i eftertænksomhed

Men også et liv i frustration, mangler, uro og frygt. 

Vi er kommet i dag for at minde dig om at have din bevidsthed og dit menneskelige fokus rettet på ro, balance og indre selvrefleksion. 

Der er gået lang tid nu – landet og verden har været lukket i store dele af sidste år og indtil videre hele dette år. I har langsomt vænnet jer til, at der ikke er meget at lave, ikke at kunne se mange mennesker, og I har fundet nye og kreative veje til at navigere jer rundt i den situation, som denne virus har bragt jer i. 

 

I har hørt det før, og vi siger det igen. Det er jeres mulighed for, at menneskeheden kan åbne for en ny og mere kærlig og hensynsfuld måde at være på kloden på. 

Det er en åbning til at opdage sammenhængen i alt, og hvordan I påvirker hinanden. 

 

Virussen spreder sig, og I ved, at det er det, der sker med sygdomme. Forskellen fra før - til nu er, at I ser det meget mere tydeligt med denne pandemi, end I tidligere har set det. 

 

Denne situation er en mulighed for jer, til at trække en parallel til jeres handlinger og jeres tanker. 

Handlinger og tanker i det enkelte menneske er som en pandemi i jeres energistruktur. 

 

Det du gør, og det du tænker, spreder sig og påvirker andre, og det samfund du lever i. 

Tanker spredes via energiens struktur, og det påvirker dit eget og andres liv, da sammenhængen danner cirkler af den effekt, du udsender med dine tanker. 

 

Handlinger, du bringer ud i dit liv, er ofte ud fra disse tanker, og de styrker sammenhængens kraft og påvirker på et dybere plan ned i energistrukturen, så sammenhængens energi på en måde bliver skubbet ind i nye cirkler, og dermed åbner ind til nye muligheder - og lukker andre. 

 

Denne sammenhæng og disse energetiske cirkler, der gør, at alt er forbundet, og intet kan ske uden at påvirke andet, kan være svært for det menneskelige sind at forholde sig til. Dette fordi I ikke kan se det med jeres blotte øje, og ofte ikke ser de konsekvenser det har. Dette skyldes, at de sjæle der påvirkes af jeres handlinger og tanker, ofte ikke er en del af jeres jordiske venner og familie. 

 

I har ALLE ud over jeres jordiske kontakter også sjælelige kontakter, som I er forbundet med i disse energetiske cirkler. 

I påvirker hinanden, I hjælper hinanden, og I støtter hinanden i jeres fælles og individuelle opvågning til en højere bevidsthed og en dybere forbundenhed til altet. 

 

I har indgået denne aftale om samarbejde, inden I inkarnerede som dette menneske, på denne klode, og på sjælsplan kender I hinanden og har dybe forbindelser og kærlighed til hinanden. 

 

I kan hjælpe hinanden på et dybere plan, og I kan støtte hinanden på en ny måde, da pandemien har åbnet en dør ind til nye muligheder. 

 

Det, som tilbydes jer lige nu, er, at bruge tid i eget selskab - bruge tid i eget indre. Tid til at mærke hvorledes I kan løfte jer selv og andre igennem medmenneskelighed, hjælpsomhed og ved at glæde andre gennem små handlinger. 

 

I kan vælge at sætte fokus på, at denne pandemi er en mulighed – et tilbud – om: at åbne jer for nye veje, at flytte jer selv, menneskeheden og kloden i i dybere bevidsthedslag.

 

I dig selv, kære ven, ligger frøet klar til at folde sig endnu mere ud, og til at åbne dig for disse energetiske strømme af energi, der er tilført denne klode, i kærlighedens energi, for at hjælpe menneskeheden til at træde ind i det, I kalder Den nye tidsalder. 

 

MEGET er allerede sket på jeres klode, og mange sjæle er allerede blevet vækket til et nyt niveau. Mange mennesker, der ikke før har kunne ”se” sammenhænge, og ikke før har været interesseret, begynder at forstå på et ubevidst og sjæleligt niveau, at klodens befolkning må og skal ændre sig – simpelthen fordi det ikke er muligt, at blive i det som var. 

 

Og så er der alle de sjæle, som har banet vejen til dette, alle de sjæle som har løftet energien hen til, at dette kunne ske – disse sjæle står på springbrættet til at åbne for et nyt niveau af bevidsthedsudvidelse og indsigt. Dette, for at de kan klargøres til fortsat at bringe energimæssige åbninger til kloden, så den kan flyttes endnu dybere ind i sammenhængen af alt. 

 

Du min kære ven, du er en af disse sjæle – hvis du læser dette, har du muligheden for at  tage del i denne nye åbning af din bevidsthed. Du har muligheden for at koble dig på denne energi, der tilbydes lige nu, og igennem denne energi at bevæge dig dybere ind i sandheden om dig selv og din sammenhæng til universet og den guddommelige kraft. 

 

Du har lige nu brug for ro og balance for at kunne gøre dette – du har brug for at kigge indad, og du har brug for, at mærke de forandringer der sker i dig selv, og i det samfund du er i. 

 

Vi vil anbefale dig, at du bruger tid på at sidde eller gå i stilhed, og at bruge tid på at udfordre dit indre. Dette gøres på din egen måde, så det føles bedst og mest rigtigt for dig. 

Der er ingen rigtig eller forkert måde at mærke dit indre på, eller ”forfølge” hvor langt din energistruktur kan ”føre” dig hen. 

Der er ingen rigtig eller forkert måde at vække din bevidsthed på – du er unik, og din måde at finde din vej er unik, og sådan må det være. 

 

Hvad der ikke er unikt, men er almindeligt og svært, er at give op og lade stå til – at vælge at sætte fokus på at livet er svært, og alt er til diskussion og debat. 

Kære ven med dette mener vi intet ondt – men vi ser at nogle kræfter forsøger at åbne for frygt og splid igennem jeres sociale medier – forsøger at holde fast i det som er, fordi deres indre energi endnu ikke er klar til at gå videre til nyt.

 

Denne måde at være i verden på er den gamle energi (mørket), der forsøger at holde udviklingen af menneskeheden tilbage, og forsøger at bremse alle lysende sjæle ved at åbne for frygt og tvivl. 

Lad dig ikke tage af dette, tillad ikke dig selv at gå ind i dette. Jo flere der trækker sig fra disse udsagn og ønsker om splid, jo mindre energi får denne energi, og det vil langsomt uddø. 

 

Send i stedet for kærlighed og lys til disse sjæle, der endnu ikke ”tør” åbne sig fuld og helt for den nye lysende og mere klare energi, der er tilført kloden. 

 

Meget, kære ven, er stadig på vej – DU løfter den opgave, du har valgt, med kærlighed og værdighed, og vi ærer dig for dette arbejde. 

Kloden og menneskeheden er på vej ind i mere bevidste cirkler, og at vende tilbage til det som var, er ikke en mulighed. Dette ved frygtsomme sjæle på det ubevidste plan, og derfor kæmper de imod. 

Din opgave, kære lysende sjæl, er lige nu at tage disse frygtsomme sjæle i hånden og lede dem og støtte dem. 

Ikke igennem hårde ord og modspil men igennem kærlighed og støtte. Åben dit hjerte kære ven, og send dem lys og kærlighed, og se bag deres frygt ved ikke at gå ind i deres udtalelser.

 

Det menneskelige ord er jeres fordel og jeres ulempe – bruges ordet med kærlighed og forståelse er det et af de smukkeste midler, mennesket har for at udtrykke sig – men bruges ordet til at skabe splid og frygt, skaber det afstand og had. 

 

Du har valgt den kærlige vej, den forstående vej og lysets vej – havde du ikke det, ville du ikke være stødt på denne tekst.

Så kære ven, gå ud i livet og lys op – gå ud i livet og slip behovet for at give din mening tilkende igennem ord, hvis du fornemmer, at kilden i dialogen kommer fra frygt. 

Vis i stedet igennem energistrukturen du sender i kærlighed, at du har valgt en anden vej.

 

Vi støtter alle sjæle i dette arbejde igennem små påmindelser, og vi ved, at vejen ind i en mere lysende og kærlig energistruktur er klodens og menneskehedens åbning ind i dybere kontakt til universets lys og til den guddommelige kilde. 

bottom of page