top of page

Forløsning af sjælens energetiske lag

Forløsning af sjælens energetiske lag er en dyb transformation af grundlæggende sjælelige lag, der kan have fulgt dig igennem mange liv.

Behandlingen er en kombination af, at du bærer en kodet krystal af to omgange og, at du modtager en healing eller forløsende sjælsrejse.

Krystallen vil indeholde kanaliseret energi personligt til dig og vil støtte dig i det, som du ønsker at forandre. 

Samtidig vil krystallen afbalancere din energi, så det bliver lettere at være i forandringen imens den står på.

Du kan læse den kanaliserede besked om behandlingsformen 

Hvordan foregår en session

Sessionen er opdelt i fire dele:

  1. Afklaring af det som du ønsker at arbejde med og kodning af krystallen

  2. Periode hvor du går med din personlige kodet krystal

  3. Healing eller en sjælsrejse i ny tids energi

  4. Afbalancering og energitilførsel (afhængigt af behov) - krystallen kodes om

Processen startes ved at vi i fællesskab, eventuelt via telefon eller skype, undersøger hvad det er, som er det vigtigste for dig at arbejde med. 

Jeg vil her spørge ind til den udfordring du kommer med, så du får mulighed for at finde og arbejde med de dybereliggende årsager til udfordringen.

Efterfølgende sender jeg en skriftlig kanalisering og en kodet krystal, som du skal bære i en periode.

Kanaliseringen vil give dig informationer om, hvad det er der bliver arbejdet med, og hvordan krystallen støtter dig. Det vil også være engle og mestre som vejleder dig i hvordan og hvor længe, du skal bære krystallen.

Når du modtager din krystal aftales tid til en healing eller en forløsende sjælsrejse. 

Nogle gange er der i den første kanalisering en besked om, hvilken type session du skal have på dette tidspunkt, andre gange vil det vise sig, når vi mødes.

Sessionen vil hjælpe dig videre i processen og vil være tilpasset det, som du har brug for.

Ofte er det gamle og meget fastlåste mønstre som "kommer op", når man bærer disse krystallen. Og sessionen vil sikre, at du får hjælp til at få dem forløst. 

Sessionen kan foregå fysisk eller online.

Efter din healing eller forløsende sjælsrejse kan der være behov for at din krystal skal kodes om, så den hjælper dig med afbalancering, og med at få integreret de ændringer, som processen har skabt. Krystallen vil også blive fyldt op med energi, som støtter og booster dig, hvis du har områder som du aktivt selv skal ændre i dit liv, og den vil tilføre dig energi, som nu er tilgængelig for dig.

Pris 1.950 

bottom of page