top of page

Kanalisering fra Maria Magdalene fra en af Katharborgene

Een vej ud af trængsler er at kæmpe – denne vej kender du så godt. Du har prøvet denne vej så mange gange i mange liv og i mange afskygninger.

 

Denne vej fører ofte til smerte i kortere eller længere tid og giver dig ofte kvaler, og det kan føles, som om at du påfører dig sår på sjælen.

 

Jeg giver dig denne information fra dette sted, fordi det var det, som dette smukke folk gjorde. De kæmpede for deres liv og overlevelse, og i denne kamp glemte de deres virkelige formål med at være på denne smukke klode. 

Nemlig formålet med at følge den magiske strøm af energi der flyder igennem alle levende væsener. 

Denne strøm der blidt rører dit hjerte og vækker din sjæl til live igen. 

Denne strøm som igennem kontakten healer sår fra dette og tidligere liv.

Denne strøm som du kan forbinde dig til blot ved at mærke blodets brussen i dig selv. For ser du smukke væsen, denne magiske energistrøm flyder langs dine blodbaner og forbinder sig til alle celler i din krop.

 

Søg ind i denne magiske energistrøm – mærk at energien bevæger sig i dit indre, og lad bekymringer og problemer flyde ud i strømmen. Lad strømmen tage over og rense bekymringerne og problemerne væk, og lad så hjertet finde vejen ind i løsningen.

 

Du har muligheden for at forbinde dig i en stille stund, eller i en meditatio hvor du forestiller dig, at du først mærker hvorledes blodet løber igennem dine årer. 

Fornem så den fine lysende streng der flyder med strømmen af blodet, og mærk kraften og energien i denne lysende streng. Følg strengen på samme måde, som du fulgte blodets baner.

Når du kommer til hjertet, overgiv da dine bekymringer eller dit problem til strømmen ved at forestille dig, at du forsigtigt lægger det ind i den lysende strøm, og se så, at strømmen tager det og forvandler det til lys.

 

Dit hjerte vil åbne sig for løsning. Måske med det samme, måske senere – men vid at løsningen VIL komme.

Hjertet – sindet og dine menneskelige tanker vil blive lettet i denne proces, og roen vil indfinde sig i dit indre.

Kampen vil slutte, og når dette sker, åbner alle veje sig ud af de udfordringer du måtte være i.

Kære sjæl, du er så smukt på vej ud af din puppe – du befrier dig selv mere og mere, og langsomt sætter du dig selv fri, i det tempo der er bedst for dig. 

Denne frihed åbner dine vinger, og du vil kunne folde disse smukke vinger helt ud og flyve frit i livets strøm.

I kærlig forbundethed Maria Magdalene

bottom of page