top of page
nasa-Q1p7bh3SHj8-unsplash.jpg

Kanalisering fra Kryon

Kære sjæl, du der vandrer så smukt på denne klode den ene gang efter den anden.

Vi takker dig for dit utrættelige arbejde, vi ærer dig, og vi hylder dig.

 

Du skal vide, at vi er med dig på hvert et skridt, du tager ad denne vej, hvor du går dit lys for din egen- og for helhedens opvågning og for opdagelsen af dig selv.

Kloden er i en fase lige nu, hvor mange energetiske indstrømninger vender op og ned på mange menneskers liv.

Mange opbrud er i gang, og som I ved, bliver al magt, usundt styre, overforbrug, misbrug og ”urenhed” synlig lidt efter lidt. 

I har set meget komme op til overfladen, og der vil komme mere.

Nogle føler, at kloden har fået det værre, og at menneskeheden er blevet mere grusom, fordi nu er det ikke åbne krig I oplever, men mere i det ”små” med ofte ublu handlinger. 

Virksomheder bliver afsløret, regeringsmedlemmer falder, og hele regeringer bliver vendt på hovedet, og ikke alle forstår, at dette er nødvendigt, for at lyset kan bredes ud. 

 

Når ”ting” bliver gemt væk i mørket, når noget er fordækt, er der en universel lov, der fordrer, at dette må lyses op, og når lyset rammer, forløses mørket. 

Disse oplevelser, som I modtager som nyheder, skaber frygt og uforståelighed for nogle. 

Men så er der jer kære smukke sjæle, jer som er vågnet til at forstå nødvendigheden af dette. 

Og jeres opgave er at skabe ro omkring det, at italesætte at dette er en nødvendighed, for at vi kan bevæge os ind i nye bevidsthedslag. 

Bevidsthedslag hvorfra mennesker ikke ønsker at gøre hinanden ondt, men i stedet handler med respekt og integritet for sig selv og helheden. 

 

Det er tid til at træde fuldt og helt ud af skyggen kære sjæl, og vise verden at du er vågnet, det er tid til at stå op for lyset og tale lysets sprog. 

Gør du dette, vil dit lys skabe kraftige bølger af energi og påvirke mere, end du er dig selv bevidst. 

 

Kære sjæl, smukke samarbejdspartner vi følger dig, og vi hjælper dig i denne proces. Vi støtter dig med mod og tillid til, at italesætte dette på en måde så du bliver hørt. 

 

Du behøver ikke tale med underligt tungemål, og i termer, som skaber oplevelser hos andre om, at du ”ikke er helt rask” (smiler). 

I stedet vil vi opfordre dig til at gå eksemplets vej, så når nogle taler om, at verden er blevet et værre sted at være, eller at menneskeheden nu er ved at ødelægge alt for sig selv, kan du blot smile til dem og sige, at du ikke er enig, at du ser skønhed i, at vi bliver gjort opmærksomme på, at kloden har det svært, og vi opfordres til at passe på den, eller at magtens folk bliver afsløret, og at du tror, at det får folk til at vågne op, så det skaber et ønske hos mange om forandring. 

Disse små ”taler” vil undre mange, som du møder, men de vil også påvirke dem, for dine ord og den energi du lægger i ordene, vil trænge ind i andre, og de vil begynde at se tingene på en anden måde. 

 

Dette smukke arbejde ligger nu på din vej, og vi håber, at du tager handsken op og tager fat.

 

Et andet vigtigt budskab, jeg vil give dig kære ven, er, at det er tid til at se indad. Menneskeheden befinder sig i en fase af udviklingen, hvor også den indre oprydning er i gang.

Det betyder, at du mærker, at forandringerne banker på. 

Dette kan ske på mange måder. For nogle er det, som et plaster der bliver revet af et sår, og de bliver tvunget til at ændre retning, men for de fleste er det en lang indvendig proces, hvor du mærker, at nyt skal til.

 

Du er måske ikke helt tilfreds med dele af dit liv. Men livet er svært at ændre, for når du foretager en handling, kan det påvirke andre. Du kan såre dem, eller du kan skabe påvirkninger som gør, at deres liv må tilpasses, og det er svært for mange.

 

Derfor bliver mange ved med at gå rundt i en indre dialog med sig selv, og kommer ikke rigtig videre i det indre oprydningsarbejde.

Beslutninger MÅ træffes, og handlinger MÅ føres ud i livet, for at energien ikke fryses fast i dit indre. 

Når dine tanker tager over, og du skaber forvirring og usikkerhed i dit indre, blokerer du for, at energien i dig kan skabe flow i dit liv. 

 

Du må derfor tage de nødvendige skridt, der skal til, ved at være modig og tro mod dig selv. 

Den nye bølge af energi, der tilføres lige nu, er netop i en form, der skaber indre opgør. Energien pusher dig til at se ind i dit liv og opdage alt det, som ikke er godt for dig. 

 

Den puster dig konstant i nakken for at få dig til at lytte.

Dette er ikke for at skabe uro i dit liv, men for at få dig til at forstå, at det er tid til at vågne og træde ud i livet på en ny måde. 

 

Du har muligheden for at handle på dette kald, eller du har muligheden for ikke at lytte, og i stedet for lukke din energi ned for forandringen. Beslutningen er din og kun din, og uanset hvad du vælger, skal du vide, at vi er med dig, og vi støtter dig i din opvågning.

 

For nogle mennesker er disse beslutninger lange og kan vare i årevis, for andre er det let, og de handler indenfor for få uger. I er alle forskellige, og I har alle forskellige oplevelser, som I bærer i jer, så uanset hvad du gør, så vær altid god og kærlig mod dig selv i disse indre opvågninger.

 

Giv dig selv pauser, og brug tid på at se tilbage på, hvad du har gjort indtil nu. 

Mange vil opdage, at de er kommet længere, vågnet mere, end de selv er klar over. Disse tilbageblik vil støtte dig i at se, at du er på rette vej, og det vil give dig modet og overskuddet til det næste skridt. 

 

I dyb respekt og kærlighed til menneskeheden Kryon

bottom of page